Brage plattformen wintershall

Wintershall Norge operatør. Brage er en integrert plattform med boligkvarter, reservemodul, prosessmoduler, boremoduler, brønn og manifoldområder. Boligkvarteret har en kapasitet . Brage er lokalisert 1km vest for Bergen og kan ha opptil 1mennesker ombord.

Her presenterer vi noen inntrykk fra arbeidet å plattformen. Brage is located 1km west of Bergen and can accommodate up to 1people.

Here we present some impressions from the offshore work on the . Understellet på Brageplattformen er en stålplattform, og har har integrerte bolig-, prosess- og borefasiliteter på dekket. Brage_oil_field Bufret Lignende Oversett denne siden Brage (Norwegian: Bragefeltet ) is an offshore oil field in the North Sea located 1km (mi) northwest of the city of Bergen on the western coast of Norway and km ( mi) east of Oseberg Field Center. The field also contains gas. The water depth at the location is 1metres (4ft).

Historiske investeringer per 31. MILL NOK (i løpende kroner). Brage produserer olje fra sandstein av tidligjura alder i Statfjordgruppen og av mellomjura alder i Brentgruppen og Fensfjordformasjonen.

Nå kjemper de om borekontrakten på Brage. Trio har levert anbud på jobben som sysselsetter rundt personer. Selskapet vil ikke bekrefte tidspunktet, men sier at . Som vedlikeholdsleder er Caritha Sigvathsen i gang med å ruste opp overflaten på Brage – plattformen.

Produksjonen fra Brage startet opp den 23. Det mest iøynefallende med kontrakten var likevel overtakelsen av Brage – plattformen , som nå er selskapets . A Cinematic journey of discovery: A visit to the Brage platform in Norway. Avtale om sammenslåing for viktige aktører på norsk sokkel. FUSJON: Her er Brage – plattformen til . De neste årene vil selskapet fokusere på å utvikle sine egne funn Maria og Skarfjell.

Fokus på økt produksjon: Brage – plattformen i den norske delen av Nordsjøen. Får sin første egenopererte plattform. Eierskapet til Brage -, Gjøa- og Vega-feltene ble overført til selskapet i juli, som en del av kjøps- og . Det er mange utfordringer forbundet med en gammel plattform.

Men nå er vi ivrige etter å se om vi kan øke utvinningsgraden på feltet. Sammen med moderselskapet vårt BASF har vi utviklet en rekke teknologier som vi kan bruke. Beerenberg informed on Wednesday it signed a frame agreement with the German oil company for delivery of insulation, surface .

Other Post You May Like