Endringer tek10 2016

Hovedtrekk nye energikrav fra 1. Her får du en forenklet oversikt over de nye kravene. Mer om de konkrete kravene finner du i kapittel i byggteknisk forskrift. Det medførte ingen endringer i energikravene. Overgangsordningen varer til 1. I praksis betyr det nye kravene til energirammer bedre vinduer (U-verdi 8), bedre .

Endringene i TEKer klare. Torsdag ble forslaget om forenklinger og endringer av byggteknisk forskrift (TEK17) sendt ut på høring. I overgangsperioden er det viktig å bruke korrekt. Når man prosjekterer og bygger etter nye . Nye vilkår for sentral godkjenning. Presisering av når søknadsplikten for ny boenhet oppstår.

Stigningsforhold i gangatkomst med krav om universell utforming endres til 1:15. TEKkapittel om grad av utnytting, .

Lengde på strekninger med 1:økes fra til m. Høyde mellom hvileplan endres fra til m. Preakseptert ytelse for sklisikkerhet forsøkt . Boligprodusentene kommenterer i sitt rundskriv at det ikke er gjort endringer i stigningskravet for uteareal med krav om universell utforming. Man påpeker derfor at vi har fått den litt underlige situasjon at det er strengere gangadkomstkrav mellom boligblokker og opparbeidet felles uteoppholdsareal ( 1:20) . Nye og forenklede bestemmelser i byggteknisk forskrift om tilgjengelighet mv trådte i krav 1. Bakgrunn for endringsforslagene. For fritidsbolig med laftede yttervegger over m² til og med 1m² ble det gitt en særlig overgangsordning i § 14-fjerde ledd bokstav b. Vi fastatte de nye energikravene for et knapt år siden, så for å gi forusigbarhet til næringen gjør vi ikke noen . Energikravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) ble endret den 1. Det har også kommet endringer til dagens tekniske forskrift, TEK 10. TEK er enklere krav til energiforsyning.

Muligheten til å bruke elektrisitet til oppvarming, for eksempel panelovner i nye bygg, har blitt utvidet. Lempinger på enkelte krav . Sanner: Ingen endring av energikrav før neste år. Først blir det nye høringsrunder, varsler kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Merkes ikke før det går galt – Mange bedrifter har i dag ikke særlig fokus på salgs- og . Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) endret.

I tillegg er det nå ikke tillatt med varmeinstallasjon for fossilt brensel. Fornybart biobrensel, som for .

Other Post You May Like