Energikalkulator bolig

I dette bildet registreres generelle data om boligen din, areal, geografisk plassering, byggeår og boligstype. Basert på Enovas ENØK normtall beregner kalkulatoren forventet energiforbruk til oppvarming. ENØK normtall gir veiledende verdier for hva oppvarmingsbehovet i boligen bør være etter at lønnsomme enøk-tiltak er . Det har kommet en ny energikalkulatortjeneste fra NVE, som har ansvaret for energimerkeordningen.

Lagd i samarbeid med Enova. Så denne tjenesten kan fortelle meg hvilket energimerke jeg har, og hvilket merke jeg kan få hvis jeg velger noen tiltak.

Ja, maksimum energiforbruk pr kvm er gitt i TEK10. Dvs for å varme opp kvadratmeter av huset med en grad trenger du 68W Jeg er ganske sikker på at dette tallet er beholdt, men det kan være lavere. Velger du riktig oppvarming, kan du unngå at pengene blåser ut av kontoen med den første vinterstormen, viser Aftenpostens nye energikalkulator. Har du en bolig på 1kvadratmeter, er det fortsatt elvarme med styresystem som kommer best ut, men i dette tilfellet havner luft-til luft varmepumpe som en . Planlegger du å installere varmepumpe, forbedre ventilasjonsanlegget eller etterisolere loftet? Bruk Energimerkekalkulatoren!

Den viser deg hvor mye slike tiltak vil forbedre Energimerket for boligen din. Varmetapet fra eldre vinduer kan utgjøre over av boligens totale varmetap. Du får bedre energimerking på bolig.

Test JMs energikalkulator. Les mer om hvilke valg man kan ta i energikalkulatoren. Her kan du få en omtrentlig beregning av ditt energi-forbruk i dagens bolig , sammenliknet med myndighetenes krav til nye boliger (TEK 10) og JMs Lavenergiboliger som tilfredsstiller Lavenergihus klasse 1. Du kan angi energipris og hvor . Prøv JMs energikalkulator ! Viser tydlig eksempler på besparelser i energikostnadene. I eldre boliger kan energikostnaden være 2- 4 høyre enn tilsvarende hos JM. Prisene på ved kan oppgis på flere måter.

Data for ved vil variere mye avhengig av treslag, fuktighet i veden, ovnstype og hvordan det fyres. Bli din egen energirådgiver! Skriv inn din adresse og få tilgang til en gratis objektiv energianalyse av din bolig. Se energirådgiver Folke Pettersen gjennomgå . I lavutslippssamfunnet trenger vi grønne områder med godt samspill mellom bygg og energisystem.

I framtida er alle bygg energieffektive, har lave effekttopper og bidrar til fleksibilitet i energisystemet. Korrekt varmepumpe til din bolig. Nå kan du enkelt finne ut hvilken Daikin varmepumpe som passer best i din bolig.

Analysen er levert av Entelligens AS – Norges ledende selskap på energirådgivning til boligmarkedet . Antall vindu i boligen : Ditt fylke.

Er du bevist på valg av grunnvarme for din bolig ? Energikalkulator bolig – Norsk Teknologi – Kalkulatorer. Se nyttig info om ulike fyringsalternativer her: boligvarme.

Other Post You May Like