Fastlegetelefonen

Fastlegetelefonen fra ,. Privatperson, Har du behov for hjelp til bruk av selvbetjeningsløsningene, finne frem i helsevesenet, spørsmål om innhold på helsenorge. Europeisk helsetrygdekort eller Helfos øvrige stønadsområder (søknad om refusjon)? Helseaktør, Er du behandler, leverandør eller . Bytte via fastlegetelefonen.

Se vår fastlege-oversikt. Meld deg på vårt nyhetsbrev. Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på helsenorge.

Det er mulig å bytte fastlege inntil to ganger i året. Ring fastlegetelefonen eller bytt på helsenorge. Du må oppgi personnummeret ditt.

Du får oppgitt navnet på fastlegen, og kan bytte lege.

Finn mer informasjon om fastlegeordningen og bytt fastlege på nettet (ekstern lenke) . Spørsmål og svar om fastlegeordningen. Går det an, eller får man bare beskjed om at man må bestille pinkoder å gjøre det på nettet? Ytterligere informasjon om fastlegeordningen. Bruk av 810-nummeret belaster kun den som ringer med lokaltakst. Du finner også opplysninger om hvem som . Hva informasjon trenger de?

Må bytte fastlege, og kan ikke bytte på nett raskt nok , så må ty til telefon. Fødselsnummer, og navn på lege jeg vil bytte til,. Du har rett til en fast allmennlege. Du velger selv hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig plass på sin liste.

I tillegg har fastlegen ansvaret for henvisninger både til sykehus,. Det er ofte praktisk for oss å få journalen din fra forrige fastlege. Alle innbyggere i en kommune har rett til nødvendig helsehjelp hos allmennlege. Det gjelder også asylsøkere som ikke er tildelt fastlege, samt borgere av EØS- land som ikke er medlem av folketrygden.

Du kan finne ledig fastlege her.

Hvem har rett til fastlege? Disse gruppene har rett til å stå på en fastlegeliste: (Helsenorge.no).

Other Post You May Like