Fengsler i norge

Liste over fengsler i Norge er en oversikt over de fengslene . Det finnes fengsler i Norge , noen med flere avdelinger. Disse nivåene er beskrevet under fanen type fengsler og . Amerikansk fengselssjef fra norske Nord-Dakota ble forbløffet etter besøk i fengsler i Norge. Oversikt over fengsler i Norge.

På Kriminalomsorgens hjemmesider kan du finne en oversikt over alle fengsel i Norge;. Her finner du kontaktinformasjon til de forskjellige fengslene og de forskjellige underavdelingene. Denne debattartikkelen i Samfunnsfag diskuterer forskjellen mellom fengsler i Norge og USA. Debattartikkelen diskuterer både fengselsstrukturen i disse to.

Kleivgrend fengsel i Fyresdal er Norges mest åpne fengsel, men står i fare for å bli nedlagt hvis Kriminalomsorgen får det som de vil. Dette fengselet er helt unikt, og verken innsatte eller ansatte ønsker at avdelingen skal legges ne sier seksjonsleder Hans Petter Jakobsen. Andre steder kan de for eksempel spille ballspill og har gressplener.

Ett fengsel i Norge har svømmebasseng i luftegården.

På ettermiddagen kan de innsatte vanligvis være med på fritidsaktiviteter. De kan for eksempel trene eller lage mat eller spille spill. Noen vil heller se på TV eller lese en bok.

I mange fengsler er det . Middelalderens fengsler i Norge ble ikke brukt til avsoning av straff, men til å holde kontroll på den anklagede. Selve straffen hadde form av korporlig avstraffelse (herunder dødsstraff), forvisning eller bøter. De hadde gjerne form av fangehull på festninger, og etterhvert arrestlokaler andre steder som på . Hver tredje innsatt i norske fengsler har utenlandsk statsborgerskap, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Stortingsrepresentant Mudassar H. I USA har de et mye strengere system, det synes jeg de burde ha i Norge og. Kapur og Høyre er likevel ikke . I Norge møtte Moore mordere med kjøttøks som lagde mat med andre medfanger.

Michael Moore (61) fikk hakeslepp da han sammenlignet amerikanske og norske fengsler. Og så drar han til lille Norge , hvor fengselsvesenet forbauser amerikaneren, med sin humane behandling av innsatte. Soningskapasiteten i Norge må utvides.

Kapasiteten i eksisterende fengsler må utvides der det er mulighet for dette.

Det er viktig at straff virker preventivt. Dagens fengselsstraff i Norge er ikke i tilstrekkelig grad preventiv for dem som kommer hit med den hensikt å utføre kriminelle handlinger. Det bør derfor etableres egne . Fengsler – Finn firmaer, adresser, telefonnumre.

Kvinnelige innsatte i norske fengsler har også færre aktivitetstilbud enn menn, og i tillegg opplever mange kvinner en reell risiko for seksuell trakassering, heter det i rapporten fra Sivilombudsmannen, skriver Dagbladet. Fengselet er en avdeling av Ullersmo fengsel, har høyt sikkerhetsnivå og 2plasser. Vi må ha varetektsplasser til .

Other Post You May Like