Fjell sykehjem drammen

Alle byens sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem. Konseptet Livsgledehjem går ut på at virksomheten lager et system for å oppfylle ni livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale,kulturelle og åndelige behov. De ansatte jobber systematisk med å . Fjell bo- og servicesenter. Kommunen driver også syv sykehjem med heldøgns omsorgstjenester.

Internasjonal flaggborg, fakkeltenning, premieutdeling!

Det konkurreres i rullatorløp, rullestolmarathon, flaskebowling og ringspill. Sykepleiervikariat på sykehjem. Sommervikarer Sykehjem , Hjemmesykepleie og Bofellesskap – Hj. Svelvik kommune – Svelvik kommune.

Bowling sammen unger og gamle. Gjennom et skoleutvekslingsprosjekt med skoler på Balkan er . Aktivitetsskolen skal være et tilbud før og etter skoletiden i likhet med skolens tidligere SFO tilbud. Så langt i år har prosent av deltakerne (kvinner) fått jobb etterpå.

Nye Tåsenhjemmet har satt seg som mål å bli verdens beste sykehjem. Les mer om prosjektet her . Bare prosent stemte i. For timer siden – Created with Highcharts 6. Deltakerne kommer blant annet fra frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, sykehjem og ansatte på helse- og omsorgsfeltet. Deretter fikk vi høre fra konst. Avdelingsledere ved Yttersølia sykehjem Marianne Sundby og Anette Nilsen. To ansatte ved Grevle sykehjem , Solfrid Johnsen og . Nå begynner vi å få med oss sykehjem og boliger for personer med utviklingshemning, sier Rype.

Mandagstreff for hjemmeboende seniorer. Bildet har ingen byline. Våre styremedlemmer vil delta . Sør-Tromsøya sykehjem styrker sykepleiertjenesten med flere sykepleierstillinger og økt kompetanse. Drammen får Bosettingsprisen. Vi søker sykepleiere gjerne med videreutdanning, som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre beboere.

Er du vår nye sykepleierkollega? Arbeidsoppgaver Utøve direkte sykepleie til pasientene.

Other Post You May Like