Fjerne oljetank vestfold

Bytte gammelt fyringsanlegg med luft til vann varmepumpe. Fjerne utendørs oljetank. Overetasje i tre på underetasje i mur. Eget rom for oljefyr i underetasje.

Vannbåren varme til radiatorer i alle rom, unntatt bad . Parafintank-fjerning 800liters tank.

Enkel tilgang til tanken ved siden av garasje. Oljetanker som er tatt ut av bruk, skal fjernes. Tanken må tømmes, rengjøres og graves opp for destruksjon. Dette skal utføres av godkjent firma. Der det er uforholdsmessige store kostnader ved fjerning av oljetank , kan kommunen i enkelte tilfeller gi tillatelse til at tanken blir liggende.

Vi fjerner deres oljetank , parafintanker m. Demontering av oljeanlegg. Flere og flere innser at oljefyring er på vei ut da det stadig kommer bedre alternativer.

Når man slutter med oljebasert fyring er man pålagt å fjerne det gamle anlegget som ikke lenger er i drift. Man sparer miljø og lommebok hvis. Eier du en oljetank som burde vært fjernet , men er usikker på hvordan du skal gå frem?

Les vår enkle guide til hvordan du får oljetanken din sanert. Nå har den gjort sitt og ble fjernet fra hagen . Forskrift om oljetanker , Nøtterøy. Gjelder for, Nøtterøy kommune, Vestfold. For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling og forsøk på påfylling forhindres.

Påfyllingsrør blir fjernet. En nedgravd oljetank kan enten saneres der den ligger, eller graves opp. Innendørs oljetanker blir oppskjært og fjernet. Varme Consult AS sørger for søknader og dokumentasjon til kommune.

Vi tømmer, rengjør og kontrollerer din oljetank. Skal den fjernes kan vi også være behjelpelige med rensing og attestasjonsskjema for destruksjon eller fylle tanken med masser dersom den skal ligge nedgravd og kobles ut. Har du en gammel oljefyr med et vannbårent varmeanlegg?

Bytt til en fornybar varmekilde og få penger tilbake for fjerningen av oljefyren og oljetanken. Et fornybart alternativ er for eksempel en vedkjel, . Vi kan fjerne deres oljetank.

Du får da et sertifikat for levering til kommunen for utregistrering. Vi fyller også igjen hullet der tanken har hvert og grov planerer området. Kommunen er tillagt tilsynsmyndigheten og Fylkesmannen i Vestfold er klageinstans.

Det er derfor gode grunner til å bytte ut oljefyren og fjerne oljetanken på en sikker måte! Hvis du samtidig installerer et godkjent fornybart alternativ, har du rett til økonomisk støtte fra ENOVA. Image Velg fornybar oppvarming til å . Tidligere eier i vårt hus har hatt oljefyringsanlegg som nå er fjernet men oljetanken ligger fortsatt i jorden. Vi skal drenere i løpet av våren – og tenkte at det ville være lurt å. Finnes det et sentralt register over slike oljetanker slik at vi kanskje kunne få litt info om denne før vi beslutter oss?

Skal oljefyren ut, bør du passe på å fjerne oljetanken samtidig. En gammel oljetank som begynner å lekke og forurenser grunnen, kan koste deg dyrt .

Other Post You May Like