Fordamping

Fordampning eller evaporasjon er den prosessen hvorved et stoff i væskeform mottar nok energi til å gå over i gassform. Den energien som væsken mottar under fordampning går med til å gi atomer eller molekyler den bevegelsen som trengs for å unnslippe overflata. Det definerer væskens fordampningsvarme.

Fordamping er når en væske går over til å bli en gass. Da dannes dampen inne i væsken. Det kan også foregå fordamping fra fast .

Når vann går fra væskeform til gassform, sier vi at vannet fordamper. Vann fordamper egentlig hele tiden, men det går fortere jo høyere temperaturen blir. Du har sikkert lagt merke til at det gloheite glasset du tar ut av oppvaskmaskinen blir tørt på et blunk? Kondensering – fra gass til væske. Har du noen gang lurt på hvorfor . Deretter gjør dere et ”omvendt” forsøk hvor de får vanndamp til å samle seg i synlige vanndråper.

Undervisningsopplegget gir trening i begrepene fordamping og kondensering med utgangspunkt i hverdagslige situasjoner som tørking av klær og svetting. I denne øvingen skal elevene bare bruke en enkelt temperatursensor.

Det vil bestandig foregå en viss fordamping fra en væske, ved økende temperatur eller avtagende trykk vil fordampingen bli større. Når en væske koker vil all tilført energi gå med til fordamping. Vann blir til damp ved 1grader, det er et kjent faktum. Men, vann fordamper da selv om det ikke koker. Havets fordamping er kritisk for liv på jorda.

Hvorfor fordamper kaldt vann? Hei, jeg sitter og koser med med en termofysikkoppgave jeg ikke blir klok på. Først finner jeg hvor mye varme som går med på å få vannet fra til 100. Termofysikk fordamping – Fysikk innlegg 3. Flere resultater fra skolediskusjon.

Vannmolekyler som forlater overflaten av vanndråper, bidrar til fordampning. Vi kan også ha en overgang fra fast form til gass, for eksempel at snø går rett over til vanndamp. Dette kalles sublimasjon. Hvordan lar det seg gjøre at vann fordamper langsomt ved romtemperatur?

Vi har jo alle lært at vann først går over i luftform ved 1grader. Hvis vi vil varme opp vann i en kjele på komfyren, må vi slå på platen. Vi tilfører energi, og vannet kan gå over til vanndamp.

På samme måte fordamper vann fra havet eller når solen varmer opp en vannpytt. Det er jo akurat det som er poenget. Når vannet blir til damp på grunn av sola ( mye mindre en 1grader) så kalte han det fordunsting.

Delundersøkelse av et nytt rensekonsept for svartvann. Navn på utgivelse: Bioforsk Rapport. Publikasjonstype: Bioforsk RAPPORT. Avdeling: Bioforsk Jord og Miljø – Ås. Fagområde: Jor vann og . Erfaring og eksperimenter har vist at dette i noen tilfeller kan føre til en plutselig og eksplosivt rask fordamping , som kan skade både folk og utstyr.

Fenomenet kalles ofte RPT, som er kort for Rapid Phase Transition. Denne prosessen er relativt dårlig forstått, og det er vanskelig å forutsi om det vil skje, når det vil skje, og hvor . Norwegian Nynorsk has an article on: fordamping.

Other Post You May Like