Gran som ved

Den brenner fort og med intens varme. Så mye varme gir den når den brenner for fullt at ovnen kan bli rødglødende (pass på ikke å brenne så hardt at du ødlegger pipa). Litt jobb er det jo, man må fylle på ved ofte. De fleste av oss som fyrer med ved har allerede vinterforsyningen vel i hus.

Det tar lett fyr og er enkelt å kløyve. Bra å bruke for å få fyr.

De tresortene som egner seg minst for vedfyring er osp, gran og gråor, da disse brenner raskt opp og gir minst varmeutbytte pr. Når du skal kjøpe ve og du blir tilbudt blandingsve lønner det seg å spørre om hvilke tresorter den inneholder, og gjerne fordelingen av dem. Mange foretrekker nåletre på grunn av. Slik sjekker du om veden er tørr nok. Vår studie tar sikte på å vurdere effekten av treslag, gran og bjørk samt litt selje, høstings tid og på tørking av stablet ved med bølgeblikktak på.

Trevirke med lav tetthet krever mer av ildstedet og den som fyrer for å oppnå godt resultat. Fyres det med furu, må man passe på å ha god temperatur i brennsonen og nok sekundærluft for . Ingen ting slår et knitrende peisbål når det er mørkt og kaldt om vinteren.

Og bålet varmer mer enn før. Hvor mye varme du får ut av . Et problem med dette er naturligvis at man risikerer å betale ekstra for å bli pålurt rå ved. Men i år har Norsk institutt for skog og landskap innledet et prosjekt for på sikt å energimerke ved etter hvor mange kilowattimer de inneholder.

Dette kan også slippe gran og andre, lettere, treslag inn på markedet. Ved er en viktig kilde til oppvarming i norske hjem. Her er listen over hvilke treslag som brenner best. Dette avspeiler seg normalt også i prisen når du kjøper ferdig ved (hvis du finner noen som selger gran som ved ). Det betyr også at du skal felle mer gran enn bjørk, . Kronen er som oftest spiss kjegleformet med kransstilte grener. De mørkegrønne nålene er firkantete, stive og spisse.

Hannblomstene er først rødlige, siden gule, runde og store. Utbredelse og vekstvilkår. Norge ligger i det boreale bar- skogbeltet. Dette beltet strekker seg rundt jorda fra ca. Av den grunn er det naturlig at barskogen dominerer slik den gjør i landet vårt.

Plasten har ikke tatt over juletremarkedet.

Nå er trenden å gå tilbake til gammeldags, norsk gran. Toppkapping i ungSkogpleie av gran : vekSTreakSjoner på Toppkappede Trær. Fredrik Bøhler, andreas Brunner, Bernt- Håvard Øyen.

Pollen fra gran og furu i store mengder og overalt kan irritere luftveiene, men er ikke allergent pollen. Gran har i Norge sin naturlige. Fra slutten av mai til rundt midten av juni – landet sett under ett – blomstrer først gran , og etter hvert også furu. Arten vokser i nordlige strøk i et taigabelte rundt Nordishavet og brukes til bygningsmateriale, papir og møbler, samt som juletre.

Det er bare furu og gran som blomstrer. På engelsk heter gran Norway Spruce. Dette kommer av at engelskmennene lærte å kjenne dette treslaget først ved kjøp av . I det prøyssiske system var medisinalvekten for ett gran lik 6mg.

Other Post You May Like