Hvordan legge skjult el anlegg

Skjult installasjon av rør og ledere NELFO. Unsubscribe from elforlaget. I denne videoen vil du lære om hvilket materiell og verktøy som trengs når du lager en skjult kobling.

Jeg skal få lagt inn nytt el anlegg i ett hus jeg pusser opp og lurer på ett par ting. Hvor mye utlekting må jeg ha for å få plass til boksene for skjult anlegg ? MDF panel) Må boksene festes til en stender eller kan de i festes i en eksisterende panelvegg ?

Vi skal til å pusse opp stua, og da tenker vi å sette opp enten rehabgips eller slike panelplater utenpå nåværende strie. Idag er det åpent lagt elanlegg som vi ønsker å få skjult i veggen. Nå står stuen for tur, og jeg er her veldig i tvil om jeg skal rive plater, og legge opp til skjult anlegg , eller om jeg skal gå for åpen installasjon. Alt av det elektriske blir uansett lagt opp nytt, om det blir skjult eller åpent. Skal man ha skjult elektrisk anlegg må koblingsbokser festes og rør med kabler trekkes før plater eller panel settes opp.

Er det en større installasjon, så ta en befaring og bli enige om hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres og en tidsplan. Denne overlates til fagfolk. Er det regler som sier at man ikke kan legge rørene i taket hvis man skal føre en stikk-kurs fra ene siden av huset til den andre?

Det elektriske materiellet du velger kan gi deg et mer praktisk hjem, som fyller alle dine behov.

Men vet du hvilke muligheter du. ELKO har innfelt materiell for skjult anlegg , som gir deg et mye penere resultat. Vil du ha lavtbyggende materiell, må du legge opp veggbokser av typen 5. Men kontaktene kan ikke monteres og kobles før veggene er ferdige. Altså må du ha elektrikeren på besøk minst to ganger i stedet for én, og bare å få en elektriker til å komme koster jo . El – anlegget skal naturligvis være skjult og innebygget. Men hvordan gjemmer man et el – anlegg i en hytte av massivt tømmer?

Visste ikke det var mulig. Jeg skjønner ikke hvordan ikke fagfolk tør å gjøre det selv. Med tanke på dimensjonering av anlegg, forsikring, sikkerhet,. Men det er jo noe man vil unngå hvis man skal legge skjultanlegg. Elinstallasjonen – Den andre delen går på å finne ut elektriske farer med din elinstallasjon, både før og etter at den elektriske installasjonen er ferdig.

Jeg vil ambefal deg å få inn – 4 . Snekkeren legger isolering i alle vegger, også mellom to rom. Fagstoff: Oversikt over nødvendig utstyr og materiell for å installere en skjult installasjon. Det er lagt opp til skjult anlegg allerede, så jeg fortsetter bare på jobben som er påbegynt.

Fra en annen vegg kommer et trekkerør, dette vil jeg føre videre gjennom stendere i en vegg jeg lager selv. Men også anleggene i nyere boliger har svakheter som svekker funksjonalitet og sikkerhet.

Jeg har borret hull til røret . Dette er grunnen til at det nå er laget en ny norm for el -installasjoner i boliger. Den nye bolignormen medfører en betydelig nivåhevning på el – installasjonene. Målet er å redusere antallet branner og legge grunnlag for en sikker, . Sterkere og sikrere el -belastning.

Vi som da tar i et tak selv kan utmerket godt åpne veggen der vi ønsker å legge opp til en ny kurs (hvis vi har skjult anlegg ). Her ser du hvordan forgreiningen mellom boksene er tenkt i praksis før ledninger i det hele tatt er strukket frem ved hjelp av de grønne pilene.

Other Post You May Like