Impregnert trevirke klasse a

Trykkimpregnert tre har betydelig økt holdbarhet i forhold til ubehandlet tre. Vanligvis trykkimpregnerer vi med kobbersalter ( Cu). Erfarne brukere av trykkimpregnert spør oss ofte om kvaliteten er like god som . Man har i Norden etablert fire impregneringsklasser for trykkimpregnert trevirke.

Klassene bygger på kravene til impregneringsstandarden NS-EN 3og er definert i NTR-dokument nr. Sammensetningen av impregneringsmidlene påvirker produktegenskapene til de ulike treproduktene.

Utifra Norsk standard bruker vi følgende klasse inndeling ved bruk av impregneringsmidlene. Det er viktig å ikke bruke trevirke med høyere kjemikalieinnhold enn nødvendig. Klasse For bruk i marine miljøer som . Det meste av norsk impregnert trevirke er stykkmerket slik at det fremgår hvilken klasse trevirke har. I Norden er det etablert fire impregneringsklasser for impregnert trevirke. Disse er basert på Norsk Standard NS-EN 3– Tre og trebaserte produkters holdbarhet.

Heltre behandlet med trebeskyttelsesmiddel. Selv om de fire trebeskyttelsesklassene er nordiske, bygger kravspesifikasjonen på utdrag av NS-EN-standardene (NS-EN 33 NS-EN 35 NS-EN 35 NS-EN 4og NS-EN 599) for impregnert trevirke.

Bearbeiding av trykkimpregnert trevirke bør unngås, da dette svekker impregneringskvaliteten. Kledning produseres av høvlet trevirke av furu, og leveres i mange varianter. Det finnes ulike standarder for kledning.

Kledning blir trykkimpregnert med et kopperbasert (Cu), vannløst impregneringssalt. Trelasten blir trykkimpregnert med en Cu-basert (kobberbasert) vannløslig saltimpregnering som bidrar til en vesentlig lengre levetid for trevirket. Impregneringen bidrar til. Man må også ta i bruk nye impregneringsmidler som kommer, men ikke forby.

Selv om man nå i år har hatt to klasser trykkimpregnert trelast, klasse A og. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Vi har eget anlegg for trykkimpregnering, der vi produserer med kopperbasert impregneringsmiddel CX-8. AB: For bruk over bakken. Mye av importert trykkimpregnert trelast tilfredstiller ikke norske kvalitetskrav.

Undersøkelser Treindustrien har utført. Produksjonen er underlagt. I Norge er det også vanlig å klassifiserer terrassebordene i kvalitetsklasse eller 2. Trelast impregneres i ulike klasser avhengig av bruksområdet. Tuben trykkutjevnes og det impregnerte virket kjøres ut.

Selv om dette ikke vesentlig svekker treverkets tekniske egenskaper, vil dette bidra til at impregnert trevirke er mere utsatt for oppsprekking enn behandlinger som i større grad tetter overflaten.

Har dere impregnert trevirke klasse a inne (trevirke beregnet for bakkekontakt)? Men her var brukt bokstaver og ikke tall, og for. Use class (= Nordisk klasse A ). Feltforsøk i jordkontakt (EN 252). Minst års testperiode.

Normalt opptaksnivåer. Referanse uimpregnert: Furu yteved. For forbrukere er det to klasser av impregnert tre i salg i Norge. AB er det vanligste og mest brukte. Dette er klassene A og AB.

Det er som regel AB du finner lagerført i byggevareutsalgene . Eksempler på produkter er. T OG VEDLIKEHOLD for overflateprodukter det benyttes midler som er beregnet for vasking av utvendig treverk.

Other Post You May Like