Indeksfond vs aksjefond

I et fond som blir aktivt forvaltet forsøker forvalteren å slå referanseindeksen – målet er altså å gjøre det enda bedre enn børsen. Slike fond er dyre, kostnaden er 5-ganger så høy som i indeksfond , og spiser en stor del av avkastning på sikt. Disse fondene markedsføres bredt av banker og . Et indeksfond er et helt vanlig aksjefond , men med svært lave kostnader. Et passivt fond avviker bare med noen få prosent fra indeksfond , men til vesentlig høyere kostnader.

Hvorfor har jeg ikke aktivt forvaltede aksjefond i noen av porteføljene mine?

Svaret har alltid vært kostnader. Aktiv forvaltning er for dyrt sammenlignet med indeksfond. Men, å kun se på kostnader blir for enkelt. For det er mange flere faktorer du må tenke på hvis du skal velge et aktivt forvaltet aksjefond. Hvis du investerer i et indeksfond som følger hovedindeksen på Oslo Børs skal du i teorien få ti prosent avkastning, minus kostnader, hvis hovedindeksen går ti prosent opp.

Dette er det aller viktigste investeringsrådet som verdens tredje rikeste har å gi. Likevel er det et par ting vi må huske på før vi investerer. Hei, Jeg prøvde å lese meg opp til det på nett.

Men dess meir jeg leser, dess mer forvirret blir jeg.

Jeg (og sikkert en del andre) vil sette kjempe stor pris på, om noen kan enkelt forklare kva er kva (meget simplifisert). IPS vs indeksfond – Økonomi 9. Hvilke fond bør jeg spare i? Her svarer bankene på kritikken. Forbrukerrådet mener lave gebyrinntekter gjør at mange banker ikke ønsker å selge deg indeksfond.

Ifølge Verdipapirfondenes forening (VFF) har norske aksjesparere i økende grad satt pengene sine i indeksfond – aksjefond som følger markedet – de siste årene. Du kan få høyere avkastning enn et indeksfond ved å velge aktive fon men du risikerer også å få dårligere avkastning. Et aktivt fond er dyrere enn et indeksfond.

Jeg tenker på dette med indeksfond kontra aksjefond. De to beste indeksfond på Nordnet har hittil i år henholdsvis og avkastning. De to dårligste indeksfond her har hittil i år -0.

Med andre ord må en også med indeksfond vurdere fondene for å nå best avkastning. Som en må med aksjefond. For mange er derfor indeksfond en billig . Hvis du kjøper et vanlig aksjefond så betaler du en kombinasjon av tre gebyrer: tegningsgebyr når du kjøper, forvaltningsgebyr hvert år og til slutt et salgsgebyr når du selger. Hvor høye disse gebyrene er kan variere en del. Indeksfond har veldig lave gebyrer.

Blant fondene som i dag er tilgjengelig på . Faktorfond – En hybrid av indeksfond og aksjefond.

Glem magefølelsen – Her er det datamaskinen som bestemmer! Riktignok etter at forvalterne har matet den med sine algoritmer. Men når først det er gjort, kan forvalterne lene seg tilbake å la aksjeroboten plukke ut . Han kaller indeksfond den skjulte gullgruven. Staavi er blant ekspertene som gir VG-leserne sine beste investeringstips.

Eller enkeltaksjer, for dem vil ta høyere risiko. Aksjefond er gjengangeren. KALKULATOR:Velg riktig aksjefond. Det skrives fortsatt mye om indeksfond versus aktivt forvaltede fon og hvem av dem man bør velge for best mulig resultat. Fjoråret ble et ganske ekstremt eksempel på at norske aktivt forvaltede aksjefond slår indeks ettersom de aller fleste fondene slo Oslo Børs.

For amerikanske og globale . I et slikt fond forsøker forvalteren å lete etter aksjer som skal gjøre det bedre enn børsen. Innholdet i fondet kan avvike ganske kraftig fra referanseindeksen. Over tid er det ekstremt få som klarer det.

Noen klarer det, andre ikke. Error: Cannot redefine property: name.

Other Post You May Like