Kalsiummangel sykdommer

Mulige underliggende årsaker? Unormalt lav konsentrasjon av kalsium kalles hypokalsemi, og forekommer sjeldent. Påvisning av lavt kalsium er ofte et funn som blir gjort i utredningen av annen alvorlig sykdom. Symptomer kan være kramper, fra lette kramper til alvorlige kramper.

Hjerterytmen kan også forstyrres, ifølge Helsebiblioteket.

Hypokalsemi er en sykdom som i hovedsak rammer kvinner. Denne lidelsen er forårsaket av en kalsiummangel i blodet, og den fører til mange flere symptomer enn bare osteoporose. Symptomene på hypokalsemi inkluderer prikking i armer og ben, konsentrasjonsvansker, muskelsmerter og til og med hjertebank. Alvorlige symptomer som kan tyde på en livstruende sykdom.

Søk øyeblikkelig medisinsk hjelp (ringe 911) hvis du, eller noen du er me har noen av disse livstruende . Utnyttelse av kalsium i kosten er avhengig av et tilstrekkelig inntak av vitamin D. Dette kan vi få gjennom kosten, spesielt er produkter av fet fisk rike kilder til vitaminet. Tar du penicillin eller midler mot Parkinsons sykdom , av typen levodopa, kan inntak av kalsium hemme opptak av denne medisinen.

Det forekommer ofte som en bivirkning av medisiner, slik som diuretika, medisinske behandlinger for sykdommer som nyresvikt eller hyparathyroidism. Dette skyldes at i tilfelle av en slik mangel, vil kroppen trekke kalsium fra . For lite kalsium i skjelettet kan øke risikoen for at man får beinbrudd. Som om ikke dette er bevis nok for at kalsium er viktig, så har tidligere studier KK. Tufts-New England Medical . Kalsium er det mineralet kroppen har mest av. Hyperparathyreoidisme er en sykdom i biskjoldbrusk-kjertlene ( parathyreoideakjertlene) (eller parathyreoidea) der kalsium (kalk)-nivået i blod ( serumkalsium) er for høyt.

For høy kalsiumverdi i blodet kalles også hyperkalsemi. Ved hyperparathyreoidisme har en eller flere av biskjoldbruks-kjertlene har utviklet seg til et . Autoimmun (autoimmun polyendokrin svikt type I, antistoffer mot kalsium -sensing reseptor). Infiltrasjon eller avleiringssykdommer i parathyreoideakjertler ( hemokromatose, Wilsons sykdom , granulomer, metastaser).

Tilførsel av D-vitamin i en slik situasjon øker benvevets evne til å akkumulere kalsium , og i gitte situasjoner kan så mye kalsium trekkes fra blodet til benvevet at kalsiumkonsentrasjonen i blodet faller nok til å utløse tetani. Også andre sykdommer som fører til store elektrolytt- og syre-baseforstyrrelser, kan . Det legges spesielt vekt på forståelse av patofysio- logi ved forstyrrelsen i benmineralstoffskiftet, og på en logisk tilnærming til utredning. Rakitt og renal osteodystrofi vil omtales spesielt. Regulering av kalsium – og fosfatstoffskiftet.

Samspillet mellom parathormon (PTH ) og den.

Det er mange og svært ulike årsaker til sykdommen , og tilstanden krever i de fleste tilfeller livslang behandling. Mange nordmenn får ikke i seg optimale doser magnesium i forhold til kalsium. Likevel anbefaler mange leger kalsium -tilskudd og ikke . Vitamin D er også viktig for at kalsium kan tas opp fra tarmen. Mye ny forskning på vitamin D. Også andre vev en nyrer har alfahydroksylase-aktivitet og kan lage aktivt vitamin D med mer lokal virkning.

Kreft , hjerte-karsykdommer . Et annet navn på kalk er kalsium. Biskjoldbruskkjertlene regulerer mengden med kalsium i blodet ved hjelp av et hormon de skiller ut: Parathormon, eller parathyroideahormon som det også kalles (forkortes PTH). Når det blir nok, eller for . De senere årene har det også vært foreslått at et høyt inntak av kalsium , blant annet fra melkeprodukter, forebygger hjerte- og karsykdom og andre kroniske sykdommer. Noen mulige mekanismer er effekter på kolesterolet, blodtrykk og fedme.

Forsøk på dyr og mennesker har vist at kalsium binder seg til fett- og gallesyrer i . Vi har to typer benceller, osteoblaster (som bygger opp) og osteoklaster (som bryter ned). Er du inaktiv og får i deg for lite kalsium og D-vitamin, vil kroppen bryte ned mer benvev enn den klarer å bygge opp, og skjelettet blir mer porøst og svekkes. Dette kan føre til benbrudd eller sykdommen osteoporose (beinskjørhet).

Other Post You May Like