Konstruksjonsvirke tabell

Konstruksjonsvirke fås i for- skjellige fasthetsklasser definert i standarden NS-EN 338. Denne lister opp de karakteristiske egenskapene til fasthetsklassene. De vanligste fasthetsklassene som brukes i Norge med tilhør- ende egenskaper er vist i tabell 1. Det finnes standard for konstruksjonsvirke. Moelven sorterer konstruksjonsvirke i styrkeklasse: Cog C30.

Spennviddene er gitt som lysåpninger, dvs.

Bjelkelag av konstruksjonsvirke. Treslag, Dim, Varetekst, NOBB-nr, Løpemeter pr m2. Tabellen er utdrag fra byggedetajer 522. GRAN, x 12 GRAN 36X123 . KONSTRUKSJONSVIRKE CGRAN 48X098. Tilgjengelig i butikker.

I de nye tabellene for bjelker av vanlig konstruksjonsvirke er maksimale spennvidder for det meste mindre enn i de tidligere tabellene for ”minimum stivhet”, men noe større enn i tabellene for ”høy stivhet”. En vesentlig fordel med det nye komfortkriteriet er at man nå med større sikkerhet kan .

Her er et eksempel på en bjelkelagstabell for. Detaljerte tabeller er vist i de enkelte produktgodkjenningene for de ulike bjelketypene. I-bjelker med flenser av a. Dimensjoneringstabellene i Byggdetaljer 520. Dette bør man ta hensyn til hvis virket skal bygges inn i en konstruksjon.

Fasthetsfaktor kmod er tatt bort, dvs. Verdiene gjelder for trefuktigheter mellom. For å brannsikre også bærende konstruksjon tilbyr Woodify brannimpregnert konstruksjonsvirke i gran, i de fleste dimensjoner.

Vi tilbyr i tillegg brannimpregnert konstruksjonsfinér, og limtre. Se avsnittet om forutsetninger og tabellkorreksjoner. Lysåpning i meter avhengig av fasthetsklasse og . Impregnerte terrassebord og altanrekke.

I tabellene nedenfor vises de varianter som lagerføres av gran og CU-impregnert furu. Vanlig konstruksjonsvirke fås også trykkimpregnert og i lerk, for bruk under åpen himmel. Kunnskapsbank: Nyttige tabeller , beregningsformler, beskrivelser og . Hedalm Anebyhus trehussystem.

Materialspesifikasjoner.

Ikke spesifiserte materialdimensjoner skal være angitt i produktbeskrivelse eller i samlingen av konstruksjonsdetaljer.

Other Post You May Like