Lånekassen foreldrestipend

Dersom du har fått utbetalt lån for perioden, blir dette gjort om til stipend når søknaden blir behandlet. Foreldrestipendet gir deg altså ikke mer penger enn før, men du kan ha rett til forsørgerstipend i . Send inn søknad om foreldrestipend. Sammen søknaden om foreldrestipend må . Venter du på vedtaksbrev fra.

Det gjelder både ved fødsel og adopsjon. Får du barn mens du er kvotestudent, kan du få foreldrestipend. Beløpet er det samme som du ellers ville fått som stipend og lån. Hvis du velger å ta permisjon lenger enn foreldrestipendperioden på uker, får du likevel ikke støtte for mer enn de ukene. Hvis de ukene du kan få foreldrestipend treffer på sommerferien, får du også foreldrestipend om sommeren.

Dersom du får foreldrestipend , kan du få forsørgerstipend i tillegg som en del av foreldrestipendet. Hvis du får avslag på en søknad om foreldrestipend , kan det være at du har rett til vanlig stipend og lån med . For å få foreldrestipend må du være i utdanning, ha permisjon fra en utdanning eller ha reservert en studieplass.

Du får ikke stipendet hvis du avbryter utdanningen din. I første omgang får du utbetalt vanlig stipend og lån. Unntaket er dersom du har permisjon fra utdanningen ved semesterstart. Da får du ikke utbetalt støtte før søknaden om foreldrestipend er innvilget. Har du fått utbetalt lån for den perioden du skal ha foreldrestipend , blir lånet gjort om til foreldrestipend når vi behandler . Viktig å vite om permisjon og rett til foreldrestipend.

Husk å fylle ut begge sider. Søknadsfrist: Lånekassen må ha mottatt . Her kan du lese mer om forsørgerstipend. Hvis du har planlagt å ikke ta permisjon fra utdanningen, men det viser seg at du har behov for permisjon likevel, kan du ombestemme deg. Du må i så fall sende oss en kopi av permisjonsbrevet fra lærestedet ditt. Hvis du ønsker det, kan du ta eksamener uten å miste foreldrestipendet.

Hvis du adopterer barn, er reglene for foreldrestipend nesten de samme som for fødsel, men det er noen forskjeller. Du søkjer om foreldrestipend etter at barnet er født, og seinast månader etter at barnet er født. Du må sende inn et eget søknadsskjema om foreldrestipend etter at barnet er født og senest tolv måneder etter fødselen.

G-skjema for søknad om foreldrestipend finner du her.

Når du søker om foreldrestipend , vurderer vi automatisk om du har rett til forsørgerstipend. Så mye foreldrestipend kan du få i videregående opplæring.

Other Post You May Like