Lånekassen stipend

Foreldresignering – signering for elever under år. Nye lærere kan få slettet halvparten av studielånet. Stipend og lån til utdanning.

Går du på videregående, må du ha inntektstopplysninger for forsørgerne . Støttekalkulatoren er en simulering av hvor mye stipend og lån du kan få. Så mye kan du få i grunnstipend og lån til videregående opplæring.

Høyere og annen utdanning. Basisstøtten utbetales som et lån, hvor prosent av lånet kan bli gjort om til stipend. Studerer du på delti får du redusert basisstøtte. For studenter i Norge er første utbetalingen for høstsemesteret tidligst i begynnelsen av august. Første utbetaling for vårsemesteret er tidligst i begynnelsen av januar.

Hvis utdanningen din ikke tilfredsstiller kravene for å bli godkjent for støtte fra Lånekassen , kan du ikke få stipend eller lån. Du kan få støtte til høyere utdanning som er godkjent av NOKUT. Ved de offentlige universitetene og høgskolene er de fleste utdanninger godkjent for støtte fra .

Hvor mye du har i formue avgjør hvor mye av lånet ditt som kan bli gjort om til stipend. Er formuen din høyere enn Lånekassens grenser, får du mindre i stipend. Støtten blir utbetalt månedlig, normalt den 15.

Vilkår for utbetaling av stipend for deg som går på videregående. NB: Utstyrsstipend blir bare betalt ut en gang for hvert undervisningsår. Krav og vilkår for å få støtte.

Dersom du har fått utbetalt lån for perioden, blir dette gjort om til stipend når søknaden blir behandlet. Lånet blir utbetalt månedlig og for å få gjort om lån til stipend , må du oppfylle kravene for omgjøring. De fleste som går på folkehøgskole bor på skolen, men bor du hjemme, har du ikke rett på å få gjort om lån til stipend. Det er bare elever i videregående skole som kan få bostipen når du går på . Fyller du år før du er ferdig med utdanningen, kan støtten din bli redusert. Hvor gammel du er, og hvor stort studielån du har, bestemmer hvor mye lån du kan få.

Reisestøtte utbetales som prosent stipend og prosent lån. Når vi beregner om du kan få grunnstipen bruker vi to ulike tabeller. En hvis forsørgerne dine bor sammen, og en hvis de ikke bor sammen.

Other Post You May Like