Last som stikker ut bak bilen

I mørke eller usiktbart vær skal gods som stikker ut mer enn meter bak kjøretøyet også merkes med lykt som gir rødt lys bakover og til sidene. Lang last , Bred last eller Tung last. Stikker lasten mer enn meter ut bak så må det merkes.

Loven er egentlig ganske spesifikk på hvordan den skal merkes, men f. Poenget er bare at medtrafikanter skal kunne bedømme hvor langt ut lasten stikker og i det hele tatt få med seg at de må være litt obs. Noen spørsmål angående Trafikkregler 4.

Uhell med utstikkende last 13. Lengde på tilhengerlast. Ha også rett kant fremover. Sikre så lasten med overfallssikringer slik at lasten ikke forskyver seg. Bruk merkebånd på last som stikker ut bakover mer enn en meter.

Pass også på at du laster tilhengeren slik at det blir riktig kuletrykk. Vekten skal bæres av tilhengerens aksel . UP-lederen minner om at det er lov å la last stikke ut både foran og bak bilen , bare det er forsvarlig festet og merket. Men ingenting skal utenfor bilens maksimale bredde, gjentar han.

Bilisten på bildet hadde blitt uten førerkort i tre til seks måneder. I tillegg ville føreren fått en klekkelig bot . En kjenning av meg kjøpte en Gaupen-henger for å henge bak lastebilen sin, når han så det ble for langt overheng. Og sist men ikke minst last kan ikke stikke mer ut enn at det er forsvarlig. Med andre ord er alt under 12m langt lovlig sålenge det er merket på et vis, refleksvest er fin merking av last.

Legg merke til at det faktisk ikke angis noen maksimalgrense for hvor langt en last kan stikke ut bak bilen , bare at lasten skal merkes tydelig. Og hva med største lovlige utstikk foran bilen ? For transporter med bredde inntil meter inkludert gods, må godset ikke strekke seg mer enn cm . Det er høysesong for tilhengere for tiden. Folk kjører til og fra hytta med bygningsmaterialer, til og fra fyllinga, mye nytt skal på plass og gammelt skrot skal kastes, sier han.

Når du skal frakte varer i bilen skal ikke noe stikke ut av bilvinduene. Når du frakter last på taket skal ikke lastens bredde stikke utenfor . En ting er i det minste i orden, og det er merkingen bak. Gods som stikker ut foran et kjøretøy eller mer enn en meter bak , skal være merket ytterst med en anordning som har vekslende rød og hvit farge, og fra alle sider har et synlig areal på minst 2kvadratcentimeter, sier Tor Helge Torgersen.

Mange biler er i dag så store at campinghenger og hestehenger ikke er lov å trekke med klasse B-førerkort i det hele tatt, uttaler Leif N. Dårlig lastede tilhengere kan føre til alvorlige ulykker, nå advarer KNA urutinerte sjåfører mot å gjøre de vanligste feilene. Ut av den ene bakdøren stakk det ut meterlange planker, forteller Ove Andre Hamre Tysse (24). Det kommer ikke an på hvor langt eller kort du skal kjøre, alt som stikker ut av bilen skal fortsatt merkes, sier han.

Dette er ikke lovlig, da last ikke skal stikke utenfor siden av kjøretøyet.

Det viktigste er at man bruker remmer og jekker på tilhengeren for å feste lasten skikkelig, slik at lasten ikke kan komme i bevegelse. Løsmasse må tildekkes, og last skal heller ikke stikke ut til sidene, sier Leif N. Marker utstikkende last. Last som stikker ut mer enn én meter bak bilen skal merkes. Refleks er lavt plassert for å kaste tilbake skinnet fra andre føretøys halvlys.

Utskytende last foran merkes med flagg i dagslys og i mørket med hvit lykt og hvite . IKKE INNAFOR: Terje Tutturen er trafikkrådgiver i Øst politidistrikt. Han har sett videoen fra vår innsender. Foto: Veronica Grude Docker. Gods skal ikke forskyve seg eller kunne falle av under kjøring.

På et generelt grunnlag sier loven at hvis last stikker over en meter ut bak. Vogntog som har tillatt lengde mer enn m, skal ha skilt bak på tilhengeren der lengden er angitt. INGEN GRENSE: Selv om det ser noe snodig ut , er denne tilhengeren riktig lastet.

Her står det hvor tungt du kan laste, og om det krever førerkortklasse BE for å kjøre bilen med tilhenger. Politiet ser alvorlig på dårlig sikring av last. Reaksjon fra politiet kan være at fører blir anmeldt og får ett forelegg, kjøreforbud på . Du kan tenke deg denne i en rundkjøring sammen en buss. Den får en alvorlig lang sveip bak , sier inspektør Roger Furumo.

Man kan se for seg et par tilfeller hvor trebjelkene kunne skapt alvorlige situasjoner for annen trafikk. I en høyresving ville lastebilens last stikke langt ut i motgående .

Other Post You May Like