Lydbøyler

Demp støyen fra etasjen over. For å tilfredsstille kravene i byggeforskriften TEKnår det gjelder luftlyd mellom to etasjer i et leilighetskompleks må en, når det benyttes lette etasjeskillere, bygge en lydhimling. I lydhimlingen inngår lydbøyler som en del av konstruksjonen. De er tilpasset for å kunne festes både på siden av bjelken (type B) og oppunder en plan himlingsflate (type D), eller til en I-bjelke (type F).

Galvaniserte lydbøyler til salgs. Utviklet i samarbeid med NBI (Sintef Byggforsk) Fjærende stålbøyler for opphenging av himlingsplater i min.

Bøylene kan bære to platelag hvis montert korrekt. Reduserer effektivt trinnlyd og luftbærende lyd i etasjeskillere. PRIS PR LYDBØYLE : KR INKL MVA PR STK. Ved å lydisolere taket sørger du for at lyden både nedenfra og ovenfra reduseres betraktelig for de som oppholder seg på de respektive plan.

Det ideelle er at man også legger trinnlydplater eller annet materiale som demper trinnly under nytt gulvbelegg i taket over. Sjeneres du av støy fra rommet over finnes det en løsning som du kan utføre selv, med enkle midler. Lydbøylen festes til bjelkelagets underside.

Hver av disse bøyletypene er igjen konstruert for å kunne festes til trelekter.

Bøyletype B eller F for feste i siden av bjelkene. Det er lett å måle effekten: Bygg et gulv med lydbøyler og ett uten. Sett opp støykilder på den ene siden av hvert gulv, og støymålere på den andre siden. Vi har så ansvarlige forskere og myndigheter i Norge at pålegg om lydbøyler ikke ville ha gått gjennom om det ikke var en . I sistnevnte tilfelle spesielt med tanke på utbedring. Lekter monteres på tvers av golvbjelkene.

Annen montering bør unngås. Skal sette opp nytt tak i en sokkeletasje ved hjelp av lydbøyler. PRODUKTDATABLAD LYDBØYLER.

Produkt: Fjærende stålbøyler I ulik utforming til bruk i lydhimling. Type F for innfesting i I-bjelke. Bruksområde: For opphengning av himlingsplater i trelekter i dimensjon 30Xmm. For effektiv redusering av trinn- og luftlyd i etasjeskillere. Ja, lurer rett og slett på hvor det er billigst for lydbøyler.

Avstand mellom lydbøyler ved montering i tak? Hvor mange lydbøyler trenger jeg? Flere resultater fra avforum. Norgips lydbøyler produseres i galvanisert stål.

LB er tilpasset trelekter med mm bredde og min. I dag tar vi for oss montering av lydhimling. Først starter man med montering av lydbøyler.

Disse kan monteres rett på ditt gamle tak om du har høyde til det. Pass på at du treffer bjelkelag å henge de opp i.

Other Post You May Like