Montering av vedovn regler

Det stilles ingen formelle kompetansekrav til den som skal montere ildsted. Den som skal montere ildstedet må ha kjennskap til regler for skorstein og ildsted. Vi anbefaler å benytte en sertifisert montør.

Oversikt over sertifiserte montører . Har en etasjeovn, gjøvik nr.

Trondheim kommune sier noe om minstemål her, men hvilken type ovn nevnes ikke. Noen som har ytterligere innspill på lover og regler generelt på ildsted og på slike type . Vi valgte derfor å få inn hjelp fra murer da vi skulle montere den nye Jøtul-ovnen vår, for å være sikre på at jobben ble gjort ordentlig og at alt var i henhold til lover og regler. Det føltes tryggest siden det er ild og varme vi har å gjøre me og så hadde vi jo ingen erfaring med dette fra før. Myndighetene har ansett det som tilstrekkelig at annet regelverk har sikret kvalifisert og korrekt montering. Se lov om brannforebyggende.

For produsentene av vedovner og peis har særlig de nye kravene til energieffektivisering, tette bygg og ventilasjonsanlegg skapt visse utfordringer.

Dette med hensyn til trykk inne og . VIDEO: Før rørene tilpasses, feies hullet rent, og skorsteinens tykkelse måles. Loven kan endres fra 01. Du kan utføre monteringen selv, men det anbefales å bruke kvalifisert personell som også kan utføre kontrollen for deg. Det som skal kontrolleres er at montering er gjort . I modul fem skal vi se litt på regelverket som gjelder for montering av ildsteder og pipe. Når kunden har kjøpt sitt ildste er bare halve jobben gjort.

Den andre halvparten er selve monteringen. Noen velger å montere selv, mens mange velger å få en håndverker til å gjøre jobben. Les om hvilke krav til montering som gjelder. Som ildsted menes frittstående vedovner , peis, peisinnsats, parafinbrenner hvor dagtank er montert i samme branncelle og kombinert ved-og parafinbrennere, åpent ildsted eller peisovn for lokal oppvarming samt gassbrennere som mates med flaske. Med øvrige tiltak menes bl.

Gamle ovner slipper ut forurensende tjære og sot. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har ingen myndighet til å dispensere fra gjeldende regelverk. Det lokale feiervesenet skal informeres om installasjonen, ettersom det medfører endret feiebehov, skriver Sintef Byggforsk i anvisningen Ildsteder og skorsteiner.

Installasjon av ildsted som del av nybygg vil alltid være søknadspliktig – da . Nedenfor vil du finne en oversikt over de vanligste kravene ved montering av ildsted. Likevel er det ALLTID monteringsveiledningen til ildstedet som skal følges. Disse kravene for utslipp av partikler skal ikke overstige verdier gitt i Norsk standard.

Unntatt for denne regelen. De viktigste reglene du må tenke på er at peisovnen har tilfredsstillende avstand til brennbart materiale. Alle nye ildsteder har monteringsanvisning som. Hvis du ikke er veldig trygg på å montere peisovn, så anbefaler vi å bruke fagfolk til å gjøre det, forteller Gaathaug. Det må som regel lages nytt hull i pipa, og da må det . Vi monterer ildsteder – raskt og effektivt ! Påstanden er både riktig og feil.

Selve arbeidsoperasjonen er enkel, men den krever god forhåndskunnskap. Blant de tingene man må sette seg inn i er: Grundig produktinformasjon, Plan- og. Forsikre deg om at ildstedet blir montert og brukt ifølge de anvisnin- ger som er beskrevet på de følgende sidene.

Dovre innestår for brukssikkerheten. Du må være sikker på, at plasseringen oppfyller de norske reglene. All montering skal utføres . Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår. Ved montering av ildsted er det et krav at man tar høyde for:.

Når man skal installere en vedovn eller en peis er det noen ting man må ta hensyn til, enten man velger å gjøre det selv eller om man velger å sette bort hele. I Norge har man lov til å montere en peis eller vedovn selv. Det er spesielt viktig at disse blir fulgt.

Man kan også få råd om gjeldende regelverk , samt hvordan man går frem i forbindelse med dette.

Other Post You May Like