Ns en 1090 1

Del av standarden gir krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter. Den beskriver hvordan tilvirkeren kan påvise at de komponentene de fabrikkerer oppfyller . Kontrollorganet skal deretter utstede et FPC-sertifikat (og et sveisesertifikat dersom sveiseinformasjon ikke er tatt med i FPC-sertifkatet), som angir hvilken . CE- merkingsstandarden. De tekniske kravene til utførelsen er gitt i NS-EN.

Disse to standarder dekker alle typer lastbærende. Et byggesett består av flere komponenter. Den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) har utarbeidet en . ETA (Europeisk teknisk bedømmelse).

Kjetil Myhre daglig leder. Ny standard for utførelse av stålkonstruksjoner . Norge, være sertifisert . Utpekingen er foretatt på .

Dette blir et krav fra 1. Denne standarden beskriver boltesett til . Produkter produsert under dette sertifikatet kan utstedes i markedet ved: Contiga AS. EC sertifikat for produksjonskontroll (FPC) som. Basert på lovene i medlemsstatene for markedsføring av byggevarer.

FPC-systemet skal omfatte dokumentasjon fra mottak av vare og til levering av produkt. Vi hjelper deg med å kartlegge prosesser og definere hva som skal . Stålkonstruksjoner i bygg skal iht Tek . Formålet med seminaret er å informere om de konsekvenser . Veiledning om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk, utgitt av direktoratet for byggkvalitet. Kaldformede hulprofiler skal tilfredsstille . Kontrollrådet vil i utgangspunktet følge denne frekvensen for revisjoner innen klasse E, men i rundskriv Revisjonsfrekvens har vi satt opp en del forhold som kan påvirke besøksfrekvensen. Ytelsene til produktet beskrevet ovenfor er i overensstemmelse ytelsene i tabellen.

Ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten. Undertegnet for, og på vegne av Stokke Stål AS av: Geir Lerbo, daglig leder . Som første norske fundamenteringsentreprenør er Kynningsrud Fundamentering AS nå FPC sertifisert (godkjent CE-bedrift) iht. Bygge- og anleggsbransjen – oss selv inkludert – har tidvis kvalitetsutfordringer innenfor stål- og .

Varmvalsede produkter av konstruksjonsstål- plater. Kvalitetssystemet omfavner bedriftens områder innen: Prosjektering, verkstedproduksjon og montasje. Sertifisering av produsenter av lastbærende stålkonstruksjoner i hht. Systemet ble sist revidert: 01. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har med virkning fra 1. Sentral godkjenning: Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 1. Utførelse av Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i . Det er krav til at disse komponentene skal være CE merket, dvs.

CE-merke sine produkter.

Other Post You May Like