Oljedirektoratet

Informasjon om direktoratet, regelverk, ressursforvaltning, prosjekter, pressemeldinger, publikasjoner og faktasider. Oljedirektoratet (OD) er et norsk statlig forvaltningsorgan med hovedkontor i Stavanger og et kontor i Harstad. Direktoratet er myndighetenes redskap for å regulere petroleumsvirksomheten i landet slik at petroleumsressursene forvaltes best mulig med minimale miljømessige konsekvenser.

En av de viktigste oppgavene er å være . OD registrerer at det er en forventning om økning av omfanget av parametere som overvåkes i vannsøylen. Kost-nytte aspektet må tas hensyn til ved en eventuell utvidelse av måleprogrammene.

Det vil være viktig å kunne . Enkelt sagt skal disse skape størst mulig verdier fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Sørvestlandets største regionavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur. OD skal arbeide for langsiktig ressurstilgang og har ansvar for kartlegging av de store uåpnede områdene på norsk sokkel. Temaartikler og nyheter fra BarentsWatch og våre samarbeidspartnere. En engasjert lærer på videregående vekket interessen min for samfunnsøkonomi.

Interessen for hvordan vi forvalter ressursene våre på best mulig måte ble styrket da jeg studerte samfunnsøkonomi på UiB. Norges største nettavis for økonomi og næringsliv. Egir deg det aller siste fra aksjemarkedet og tar pulsen på norsk og internasjonal økonomi, sammen med de ferskeste nyhetene fra felter som IT, ledelse, bil og personlig økonomi.

Les siste nyheter om Oljedirektoratet. Mener de uåpnede områdene inneholder mer olje enn gass. På grunn av teknologi vil trolig ikke alle.

Formålet med denne rapporten er å belyse målkonflikter og dilemmaer som myndighetene og industrien møter når det gjelder ressursutvinning og håndtering av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsindustrien. Historisk produksjon av olje, gass, NGL og kondensat på norsk sokkel per år, måne felt og havområde. Data synkroniseres fra Oljedirektoratets databaser. Manglende systematikk i arbeidet med informasjonssikkerhet kan føre til at risiko ikke blir håndtert, eller at sikkerhetstiltak som er satt i verk ikke fungerer etter hensikten.

Riksrevisjonen har tidligere rapportert om vesentlige svakheter ved informasjonssikkerheten i Oljedirektoratet. I risikovurderingene til . TRINN TIL BEDRE VIDEOMØTER. Norge har sendt første menneske på Mars, men videoforbindelsen mellom Mars og jorden byr på store utfordringer. Utfordringer de fleste som har vært i videomøter i arbeid kan kjenne seg igjen i. Filmene skal brukes i forkant av videomøter og har til formål å bidra til. En rekke institusjoner advarer mot salgsmetodene til katalogselskapet som eies av Stavanger-mannen Rolf Smedvig Hodne.

Jeg mener vi ble utsatt for et svindelforsøk og det er god grunn til å advare andre mot metodene . For dager siden – Stig-Morten Knutsen har tidligere bodd og arbeidet både i Canada og på Grønland. Olje- og energidepartementet viser til Prop. I tillegg skal direktoratet kontrollere virksomheten og følge opp eventuelle regelbrudd.

Bellona mener det er uforsvarlig at ett og samme organ har alle disse rollene. Gir gassKostnadene på norsk sokkel halvert. Selv om oljebransjen kan forvente fortsatt fallende aktivitet og investeringer det kommende året, er det grunn til optimisme.

Other Post You May Like