Rensing av vann på hytta

Her kan snøvann , takvann , brønnvann , samt vann fra bekk og lignende renses til bakteriologisk sikkert, rent og sunt drikkevann. Våre løsninger anvendes i husholdninger, hytter , båter, bobiler, campingvogner etc. Vannet blir renset der hvor du trenger det, og du får rent vann , uansett hvor forurenset din ferskvannskilde er i utgangspunktet. Produktene er bærekraftige og miljøvennlige. Dette er derfor et godt miljøvalg.

I tillegg til at det er økonomisk.

Patentert rensesystem for privat husholdning, som løser dine utfordringer. Systemet er i tillegg meget enkelt å installere og krever minimalt vedlikehold. Slik kan du rense drikkevannet selv. VANNRENSING : Det er sjelden nødvendig å rense drikkevannet i Norge, for kvaliteten på det er allerede god når det kommer ut av springen. Uansett vannkilde kan det være aktuelt å rense vannet ved tappestedet.

Rensemetode avhenger av om vannet skal brukes til gulvvask eller drikkevann. Alle som ønsker innlagt vann på hytta må søke om utslippstillatelse for gråvann som slippes ut. Kommunen vil stille krav til renseløsning.

Men enkelte kommuner krever at også hytter uten innlagt vann skal rense gråvannet. Ved å lage en filterkum kan du effektivt rense avløpsvannet før det går i grunnen. Flere av våre systemer bruker Omvendt Osmose teknologi i rensing av vann.

Vårt Reisefilter RO20 kan installeres i båt, bil eller hytte og benytter omvendt osmose. Filteret kobles direkte på springen. Vår SuperPumpe er beregnet på vår dedikerte drikkevannsfiltre, som drikkevannsfiltrene S-30 S800-UV, UV-40 . Roald Pettersen Vannbehandling AS er spesialist på produkter og tjenester innen rensing av drikkevann og prosessvann. Blant våre kunder er vannverk, industri, hytte og bolig.

Vi tenkte kanskje å leie ut hytten , og da blir det litt dumt hvis de bruker opp alt vannet i løpet av vinteren der det ikke kommer regnvann. Derfor tenkte jeg å koble inn vannet fra brønnen også, hvis det blir tilfelle. Et unikt vannrensesystem som kan brukes i alle sammenhenger: på hytta , hjemme, i båten eller på tur.

Krever verken strøm eller trykkvann. Svært mange brønner og borehull har vannkvalitet som ikke er tilfredstillende for bruker. Resultatet er dårlige mager, sykdom og arbeidsfravær. Vår påstand er at rensing av kjøkkenvannet ikke er godt nok. De aller fleste har behov for behandling av alt vann inn til huset.

Tannpuss, bading, klesvask med mere finner gjerne . Endelig foreligger testen av diverse vannrensesystemer foretatt av Teknologisk Institutt i Oslo.

SANDNES: Mange hytter har innlagt vann uten at utslippet renses. Nå forventer kommunen at. I Sandnes forbereder mange. Alltid garantert rent og trygt vann uansett drikkevannskilde!

Ingen ting er så godt som et glass friskt,. Er det minst sengeplasser eller ca. Brønnvann Det vanligste før var en. Det kan installeres effektivt utstyr for å fjerne uønsket radoninnhold. Når man skal ha innlagt vann bør man ta kontakt med kommunen for å høre om krav som gjelder til rensing.

Fra i år gjelder nye krav, men enkelte kommuner holder seg til det gamle regelverket. Noen har regler for alt, andre har krav til kloakkrensing. Hvis forholdene på stedet er slik at man kan la gråvann . Dersom det er behov for rensing av avløpsvannet (gråvann) finnes det derdige løsninger som håndterer dette på en god måte. I de fleste kommuner slipper man å søke om utslippstillatelse dersom man bærer vannet inn i hytta.

Hvis det viser seg at vannet ditt er forurenset bør du installere renseanlegg. De vanligste metodene er tilpasset filter og UV-behandling. Hvor kan du søke rå eller stille spørsmål.

Se Folkehelseinstituttets veiledningsbrosjyre Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta. Teknisk avdeling hos kommunen . Grander-teknologi for vannrensing er spesiell i forhold til øvrig renseutstyr. Granderprinsippet er oppgitt å forbedre vannkvaliteten i flere henseender.

Hytte og fritidsfilter SS2.

Other Post You May Like