Støtte til varmepumpe 2015

Tilskuddet støtter energitiltak hvor man kan dokumentere en eller flere av følgende: Utfasing av oljefyr. Enova sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere: Enovatilskuddet. NOVAP er strålende fornøyd med den nye støtteordningen. De fleste typer varmepumper gir deg rett til støtte fra Enova.

Støtteordningen for utvalgte typer varmepumper er rettighetsbasert.

Det betyr at du slipper å søke før du kjøper. Du kan få støtte til varmepumper både i . Blogg – CTC Ferrofil blogg. En varmepumpe er en investering som øker komforten i boligen, gjør den mer miljøvennlig og gjør at den driftes mer økonomisk.

Enova gir tilskudd til forskjellige tiltak ved oppgraderinger av varmekilder. Regjeringen har innført en tilskuddsordning for alternativ oppvarming og elektrisitetssparing i husholdninger og ønsker å videreføre denne. Ordningen er et bidrag til husholdninger som ønsker å gjøre gode og bevisste energivalg.

Produkter støttes med inntil av dokumenterte kostnader, opptil et maksimalt støttebeløp.

Har du planer om å installere varmepumpe ? Nå kan du få 5kroner hvis du blir testperson. VARMePUMPE -INTERESSE: Enova gir ikke støtte til vanlige luft-til-luft- varmepumper. Men mange søkte i fjor om tilskudd til luft-til-vann- varmepumper.

DinePenger) Publisert: 19:- 03. Interessen var stor for Enovas tilskuddsordning for husholdninger i . For min del var støtten jeg fikk fra . Enovas nye støtteordning , Enovatilskuddet, i kraft. Dybdahl sin gamle oljefyr med en splitter ny varmepumpe. I løpet av drøye måneder har 74-åringen klart å redusere energiforbruket med nær 30.

På sine nettsider presenterer Enova flere boligeiere som har gjennomført ulike energismarte tiltak i sine hjem . Enova har også en støtteordning for deg som fjerner oljefyr og -tank og installerer varmepumpe luft-vann. Andre varmepumper kvalifiserer til støtte gjennom Enovatilskuddet. Væske-til- vann- varmepumpen er blant dem.

Denne typen henter energien fra fjell, jord eller sjø, og kalles ofte bergvarmepumpe , jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe. En annen variant er luft-til-vann- varmepumpen , som varmer vann ved hjelp av kald . Bufret Transnova inkludert i Enova fra 1.

Dette må beskrives på enten fakturaen, eller i en egen bekreftelse fra . Når boligeier erstatter en oljefyr med varmepumpe eller bioenergi gir Enova støtte til fjerning av oljefyr og oljetank. Ifølge prognosene regner man med at dette vil ha passert 900. Det er millioner varmepumper i Sverige. Slik får du penger til kjøp av varmepumpe. Nå kan alle få penger av Enova til kjøp av miljøvennlige løsninger i hjemmet.

Enova er statens organ som skal sikre at vi nordmenn bruker mindre strøm og at . Ny og forbedret støtteordning for varmepumper. Støtte til utvalgte typer varmepumper er nå rettighetsbasert, og man slipper å søke før man kjøper. Kjøper registrerer kvitteringene i en nettportal og får pengene tilbake, sannsynligvis innen ti .

Other Post You May Like