Tek 10 standard

Norsk Standard og SINTEF Byggforsks anvisninger er gode verktøy for å lage byggverk. Derfor lenker vi til dem under de enkelte paragrafer, til tross for at dette ikke er gratis hjelpemidler. Adgang til dem krever avtale med prisfastsetting som faller utenfor vårt virkeområde, på samme måte som annet verktøy for prosjektering . Størrelse og planløsning skal være slik at det er fri gulvplass til en snusirkel med diameter på minimum m foran toalett, minimum m fri gulvplass på den ene siden av toalettet og minimum m på den andre siden.

Det skal være fri passasjebredde på m fram til fri plass ved siden av toalett.

Byggteknisk forskrift ( TEK). Målsetningen er at regelverket etter hvert skal føre til at våre bygninger kommer til å oppnå en energieffektivitet som gir oss . Konseptet er utviklet i Tysklan der det også er utarbeidet kriterier for sertifisering av passivhus og passivhusutbyggere. Unntak – formålsbetraktninger Etter lovens ordlyd skal som nevnt enhver ombygging og utskiftning følge kravene i TEK- selv om resten av huset holder eldre standard. Passivhus har et energibehov som er ca. Forskriften ble laget av hensyn til å nå konkrete mål, eksempelvis energibesparelse, brannsikkerhet etc.

I forarbeidene til loven er det . I TEKer det gjort viktige endringer i forskriftsteksten, som har til formål å gjøre det enklere og rimeligere å bygge bolig.

Dette kurset tar for seg de mest sentrale endringene fra TEKtil TEK17. Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) trekker opp grensen for det minimum av egenskaper som stilles . Nær Stavanger, samlet nybygg Risavikos port den første virkelig store modulære bygningen,. Bygningen har vært brukt ti stykker 1x 2. Formål – administrative og garderober.

TEK standarder av Norge. Finn anbefalte konstruksjoner for fritidsboliger. Takstoler med kaldt loft, gulv på grunn, torvtak, yttervegg, sperretak og bjelkelag med stubbeloft. Modulære Stål Bygninger. Uniteams stålbaserte moduler er robuste og fleksible konstruksjoner som oppfyller grunnleggende tekniske krav, herunder strømopplegg ihht.

Nye hus har krav til å følge standarden , så der ligger det inni. Det er alltid en overgangs periode før man MÅ følge nye standarder. Nye standarder betyr som regel dyrere produkter, slik at . Uff, i kveld må jeg bare skrive ut av meg litt frustrasjon og usikkerhet, og håper at jeg kan få noen konstruktive svar som kan hjelpe oss videre i prosessen. Lite er gjort siden den gang, men huset er i relativt god stand.

Brannteknisk prosjektering.

Forenklet prosjektering. Dokumenteres av ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende. Analytisk prosjektering. Referansebygg med TEK- standard.

Other Post You May Like