Teledybde østlandet

Som en utvidelse av grunnvannsundersØkelsene som ble utført ved. Kjennskap til teleforholdene i naturlig grunn er mangel- fullt og disse målingene har vært begynnelsen på innsamlingen av et datamateriale som skal benyttes til blant . På denne siden publiserer vi regelmessig snø- og telemålinger utført på Senja ( Gibostad) og i Tromsø (Holt). I høyre kolonnen vil du finne aktuelle . Kuldeperioden de siste månedene har ført til en teledybde ingen i Trondheim bydrift trodde var mulig.

Nesten to meter telehiv i Trondheim.

Tele er frosne jordlag som oppstår når temperaturen holder seg under frysepunktet lenge nok. Dybden til telen avhenger av hvor lenge og hvor mye temperaturen ligger under frysepunktet. Om det ligger løssnø på bakken så isolerer det for varmetap til luften ovenfor. Telen blir da ikke like dyp som om bakken hadde vært . Hvor finner man teledybde for den kommunen man bor i? Da må du få entrepenøren til å tine telen da.

Vi graver da grøfter hele vinteren her på østlandet. Er ikke så nøye, bare det blir helt eksakt.

Silt og leire, som har et høyere tall for varmeledning, inneholder betydelig mer vann og får en mindre teledybde. Et grovere materiale fungerer isolerende og motvirker telen, når det er ovenpå et materiale som inneholder mye vann. Sjøl om deler av Nord-Norge fikk mildvær og den verste kulda ga seg på Østlandet : Kuldebølgen fortsetter, men nå under bakken. Det sier forskningssjef Espen Haugland ved Bioforsk Nor som ved to steder har registrert rekorddjup tele så tidlig på året. Ved Holt i Tromsø var det centimeter ved nyttår, og på et . Men bare dersom overdekningen er sand eller jord.

Ofte fylles grøfta med singel og pukk, og da slår kulda. Hvor dypt telen går i bakken kommer an på ulike faktorer som direkte eller indirekte inngår i bestemmelsen av teledybden. Dette gir da en dybde fra murkrona og ned som er . Tele , frosset jordlag, oppstår når vannet i jorden (jordfuktigheten) fryser til is. Ved frysing utvider vannet seg ca.

Sammen med tørkesprekker er telehiv årsak til strukturmark. Vi ser at teledybden er redu sert ca. Dette svarer omtrent til en normal vinter på Østlandet.

Derimot er årsmiddeltemperaturen hele 9°C. Dette betyr at det har vært store lculdeintensitcter det året målin. Er det som det påstås mindre tele i bakken i år, vil situasjonen tvertimot bli helt motsatt av hva Ramnefjell spår.

Antageligvis blir det en tidlig og bra sesongåpning på Østlandet.

I denne brosjyren gir vi deg en oversikt over noen av de vanlig- ste metodene for isolering i grunnen. Du vil finne løsninger for isolering, frost sik ring av gulv på grun- nen, utvendig isolering og . Minimum og maksimum frostmengde på vegnettet, alle kommuner under ett. Frostsikring av norske veger.

I alle år har jeg blitt innprentet at rørene skal isoleres dersom . Telehiv kan oppstå hvis det blir frost under murfoten. Med Styrofoam 2SL-A-N får du en grunn, frostsikker fundamentering av støttemuren. Her er vist et eksempel på støttemur for en oppfyllt terrasse ved et hus i skrått terreng med sokkel-.

Ved telefrie masser kan det fundamenteres grunnere enn vanlig teledybde. Slik bygger du skjermvegg.

Other Post You May Like