Teledybde tromsø

På denne siden publiserer vi regelmessig snø- og telemålinger utført på Senja ( Gibostad) og i Tromsø (Holt). I høyre kolonnen vil du finne aktuelle . Sesongens målinger kom sent i gang – det var rett og slett ikke snø eller tele før ut i november. Status midt i desember er ingen eller lite tele og så godt som ingen snø.

Tela snudde siste halvdel i februar, men tiner . Tabell for temperatur, nedbør og vind per dag.

Tromsø kommune tillater graving og framføring av ledningsanlegg i sine veg- og trafikkarealer, men setter vilkår til både utførelse av arbeidet og til den som eier ledningsanlegget. Vilkårene for graving i kommunale arealer er fastsatt i Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn. Vedtektene for TELEPENSJONISTENE TROMSØ. Stasjonen ligger på vestsida av Tromsøya, og er på mange måter en grønn oase i et ellers bypreget område. Avstanden til Tromsø sentrum er km og km til flyplassen.

For dager siden – Tilliten til meteorologene er allerede tynnslitt. Månedsvis med frost og varslede regnbyger som aldri kom. Snøbyger som aldri slutter å komme til tross for at yr. Slik har det vært hele denne frostvinteren hvor kulda har gravd og albuet seg ned til godt under .

Denne forsinkelsen gjør at tela som regel er på det dypeste i vårmånedene mars og april. Det sier forskningssjef Espen Haugland ved Bioforsk Nor som ved to steder har registrert rekorddjup tele så tidlig på året. Ved Holt i Tromsø var det centimeter ved nyttår, og på et målepunkt i Salangen er det nå centimeter. STORE AVLINGER – HER FRA HOLT I TROMSØ 26.

LENGRE PERIODER MED TELE , OG MER TELE. Telehiv kan oppstå hvis det blir frost under murfoten. Med Styrofoam 2SL-A-N får du en grunn, frostsikker fundamentering av støttemuren. Her er vist et eksempel på støttemur for en oppfyllt terrasse ved et hus i skrått terreng med sokkel-. Landbruk Nord bringer her en liten oversikt hvordan snø- og tele er rundt om i fylket.

Som grafene viser har vi ikke fått inne alle de siste målingene, men tendensen viser svært ulik både snø og tele. Det er ikke noe unormalt i det når en vet at målerne er stasjonert på helt forskjellige steder, kyststrøk, . Da slipper man vanlige problemer med ujevnheter og nivåforskjeller og stadig behov. Tele , frosset jordlag, oppstår når vannet i jorden (jordfuktigheten) fryser til is. Ved frysing utvider vannet seg ca.

Sammen med tørkesprekker er telehiv årsak til strukturmark. Hvor dypt telen går, er avhengig av . Ifølge PDF filen du henviser til, kan løs leca (eller xps) brukes til holde bedre på jordvarmen: Om sommeren akkumuleres varme i jorda. Et maksimum nås utpå høsten.

Denne varmen gir jorda fra seg utover vinteren. Når frosten trenger ned i grunnen skal den “overvinne” jordvarmen så . I de to årene teledybden ble målt, var årsmiddeltemperaturen ca. I en del sammenhenger kan direkte målinger av markvann benyttes i. Ved utvalgte grunnvannsstasjoner drevet av LGN;.

En mulig prioriteringsrekkefølge kan være: Nordmoen,. Grosetbekken tilsigsfelt,.

Other Post You May Like