Tilskudd oppussing

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner. Bufret Lignende Denne temasiden samler nesten alt du vil vite om tilskudd og støtteordninger til vedlikehold og istandsetting av eldre bygningsmasse. KRONER TIL OPPUSSING : Ingrid og Fredrik Aunegård har fått inntil 200.

Foto: Torgrim Rath Olsen. Du kan søke om tilskudd via Enova : Her kommer du til søknadssidene for tilskuddsordningene.

På Enova-konferansen i Trondheim i dag lanseres nye regler som gjør det enklere for folk flest å få støtte. Det gjøres to endringer. For det første blir støtte til oppgradering av bygningskroppen en del av Enova-tilskuddet. Enova vil gi mer støtte til deg som bor i brukt bolig og som vil oppgradere denne.

Har du oppgradert boligen og inkludert omfattende energitiltak som forbedring av varmeisolasjonen av boligens yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur? Eller planlegger du slik oppgradering? Fra nå av kan du nemlig få penger . Rå inspirasjon og tips.

Vi har samlet noen historier for deg som er interessert i smart oppussing. Anbefalte energitiltak for ditt hus. Smarte strømmålere (AMS). Et premiss å heve energistandarden. Fjerne fossil oppvarming.

Mange muligheter for deg som skal pusse opp. NAV hjelpemiddelsentral kan bare bidra med tilskudd ved ombygging av eksiterende bolig, hvor det allerede bor en person med nedsatt funksjonsevne. Kulturminnefondet har, sammen med Landbruksdirektoratet, utarbeidet informasjonsmateriell for de som skal søke om tilskudd fra Kulturminnefondet eller fra kommunenes SMIL-ordning. Resultatet av samarbeidet har blitt mye informasjon over ulike tema.

Informasjonen er også samlet i ulike informasjonsark som kan lastes . Dersom du har kjøpt eller arvet et gammelt hus som er fredet eller er erklært verneverdig kan du få gode tips og råd til oppussing av ditt gamle hus. Her kan man også få tilskudd til boliger som har verneverdi, uten formelle vedtak om verning. I tillegg kan man søke om Smil-midler, som er øremerket . Du kan om du kan bekrefte lav inntekt, samt at en må pusse opp (ikke fordi det er stygt liksom) for at det skal være brukanes, søke kommunen om tilskudd til oppussing. Men det er bare de med den aller laveste inntekten (gjerne lav uføre) som får tilskudd. Samtidig som vi reduserer kostnadene for de som går foran, vil slike prosjekter være interessante for byggmesterbedriftene og bidra til læring og kunnskap i bransjen, sier markedsdirektøren.

Les mer her om hvordan du får tilskudd.

Byantikvaren fordeler tilskuddene til fredede og verneverdige bygninger i privat eie innen den respektive kommunen. Røros har en egen kulturminneforvalter. Også for tre år siden fikk de tilskudd fra Norsk Kulturminnefon da for å utbedre det råtne taket i kjelleren.

De har også i tre omganger fått støtte fra Akershus fylkeskommune: Til å restaurere kjellermuren på kårstuen, taket på kårstuen og taket på uthuset. Gården har vært en del av Hakadal Verk, . Tilskudd kan bare søkes av og gis til eiere som f. Til nå er det solgt om lag 750. Norge, og om lag av dem er luft til luft-varmepumper.

Anslagsvis er av varmepumpene fortsatt i drift. Driverne i varmepumpemarkedet kommer til . Dette er et tilskudd til deg som har funksjonsnedsettelse og som trenger økonomisk støtte til å bygge om boligen for å kunne fortsette å bo der. Familier med funksjonshemmede barn har høy prioritet.

Hva kan du få tilpasningstilskudd til?

Other Post You May Like