U verdi vinduer

Bygningen inndeles da i tak, gulv, yttervegger og vinduer og kravene har gjennom tidene blitt skjerpet. Ulike utregningsmetoder kan skape hodebry. Utgangspunktet for beregnet rammekrav er det samme.

Dette betyr i praksis at du trenger vinduer med trelags glass med isolert karm. Se vårt utvalg av vinduer og dører.

Kravet vil gjelde fra 1. Det betyr at alle bygg som byggemeldes etter 1. Mange av produsentene kan levere vinduer med u – verdi for referansestørrelsen på x 4 men kravet vil gjelde som . Jo lavere u – verdien er, jo bedre er varmeisoleringen. Norsk Treindustri tror det nye energikravet vil by på store utfordringer når små vinduer og vinduer med inndelinger skal produseres. Nye krav til energieffektivitet for vindu. TEK regulerer hovedsakelig nybygg og søknadspliktig rehabilitering.

NYHET: Lyssand Premium er spesielt.

Forsker Heidi Arnesen, SINTEF Byggforsk. En stor del av varmetapet i boliger og bygg skjer gjennom vinduene. U – verdi , desto bedre varmeisolering. Vanligvis kan man regne med at ca av varmen i et hus lekker ut gjennom vinduene. Hvor stort varmetapet er, avhenger bl a på vindusmodellen, om det er 1-, 2- eller 3-lags glass i kassetten, typen glass som brukes og hvilke gassfylling som finnes mellom glasslagene.

Samtidig bidrar innkommende . Nye vinduer reduserer kaldras og trekk, og gir et mer stabilt inneklima og lavere energi-forbruk. I tillegg gir nye vindu bedre støydemping . Tykkelse på treverket og glasset samlede areal har mye å si. Videre kan glasset settes sammen og behandles på ulike måter for å gi ulik grad av isolasjonsevne. To alternative dokumentasjonsmetoder: Energitiltak. Energispareglass benyttes i alle typer bygg, og består av to- eller trelags glass.

Lavere u – verdi betyr bedre isolasjonsevne. Høyere u – verdi gir dårligere isolasjon, og slipper gjennom mer energi – begge veier. Forsiden SUVEREN U – VERDI.

Når du velger vinduer med god varmeisolerende evne, går det med betydelig mindre energi til å varme opp huset.

Dessuten får du et jevnere, mer behagelig inneklima. Og minst like viktig: Du gir ditt bidrag til å redusere karbondioksidutslippene.

Other Post You May Like