Ullersmo fengsel kontakt

Målgruppen for fengselet er mannlige innsatte med lange straffedommer for alvorlig kriminalitet, varetektsinnsatte og utenlandske innsatte. Kapasiteten i fengselet er 1plasser. Fengselet ligger sentralt plassert med gode . Bufret Lignende Kriminalomsorgen region øst – Ullersmo fengsel.

Dokumenter, som besøkstillatelsessøkna sendes til dokumentsenteret. Post til innsatte, sendes direkte til fengselet, respektivt Ullersmo eller .

Fengslet har ordinær kapasitet på 2plasser. Målgruppen for fengslet er mannlige innsatte med lengre straffedommer for alvorlig kriminalitet, utenlandske innsatte uten tilknytning til Norge, samt personer som varetektsfengsles . Det benyttes for langtidsfanger fra hele landet og har plass til 2innsatte. Kontaktinformasjon for Ullersmo fengsel Kløfta, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer. Kroksrud avdeling, som er en avdeling med lavere sikkerhetsnivå. Foretaket har 2registrerte ansatte.

Innsatte på isolasjon i Ullersmo sitter alene på cella i timer eller mer i døgnet, har begrenset menneskelig kontakt og lever under kritikkverdige hygieniske forhol skriver sivilombudsmannen i en fersk rapport. Falkanger var med sitt kontor på inspeksjon i fengselet på Kløfta utenfor Oslo i slutten av .

Avdelingsleiar Jan Arve Sunde – Avdelingsleiar Jan Arve Sunde i Ullersmo fengsel starta i fengselsvesenet på. Ullersmo fengsel har behov for sommervikarer som ekstrabetjenter som kan tjenestegjøre i fengselets sikkerhetstjeneste. Har du spørsmål vedrørende stillingen, ta gjerne kontakt med oss – se kontaktdetaljer.

De fleste innsatte som hadde vært i kontakt med helsetjenesten ga uttrykk for at de fikk oppfølgning innen rimelig tid. Under innkomstsamtaler med helsetjenesten ble psykisk helsetilstand og selvmordsfare tatt opp med innsatte. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. Dei er laga for å skilje dei innsette frå resten av befolkinga, og inviterer ikkje bebuarane til å setje sitt personlege preg på omgivnadane.

Likevel finst det mange små spor etter dei som har vore der. Det har kunstnar Liv Bugge tatt utgangspunkt i når ho har gjennomført . Flere sier også at de er redde. Harald Hårfagres gate 29.

Tor Åge Marthinsen og Elise Linnea Eberson hjelper ungdom vekk fra rusavhengighet: – Dette er ikke skremselspropaganda, vi viser dem bare virkeligheten. Utdanningsdirektoratet Logo . Innsatte isoleres mer enn timer i døgnet, har begrenset menneskelig kontakt og lever under kritikkverdige hygieniske forhol kom det fram i en fersk rapport fra Sivilombudmannen.

Other Post You May Like