Ullersmo fengsel postadresse

Kriminalomsorgen region øst – Ullersmo fengsel. Dokumenter, som besøkstillatelsessøkna sendes til dokumentsenteret. Målgruppen for fengselet er mannlige innsatte med lange straffedommer for alvorlig kriminalitet, varetektsinnsatte og utenlandske innsatte. Kapasiteten i fengselet er 1plasser.

Fengselet ligger sentralt plassert med gode . Kontaktinformasjon for Ullersmo fengsel Kløfta, telefonnummer, adresse , se informasjonen om firmaer.

Det benyttes for langtidsfanger fra hele landet og har plass til 2innsatte. Kroksrud avdeling, som er en avdeling med lavere sikkerhetsnivå. Besøkende henter søknadsskjema . Bygg- og anleggsteknikk. Epost: Benytt kontaktskjema under. Ullersmo fengsel har testet positivt for tuberkulose siden januar.

Postadresse : Postboks 2. Ifølge kommuneoverlegen er smittesituasjonen nå under kontroll. Innsatte på isolasjon i Ullersmo fengsel er alene mer enn timer i døgnet, har begrenset menneskelig kontakt, lever under kritikkverdig hygieniske.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess. Faste stillinger som fengselsbetjenter ved Ullersmo fengsel. Ved Ullersmo fengsel er det ledig faste stillinger som fengselsbetjenter. For tiden tjenestepostert ved post med snarlig tiltredelse. Arbeidsområde: Ha den daglige oppfølgingen innenfor sitt ansvarsområde.

Planlegge spesielle funksjoner. Tor Åge Marthinsen og Elise Linnea Eberson hjelper ungdom vekk fra rusavhengighet: – Dette er ikke skremselspropaganda, vi viser dem bare virkeligheten. Saksbehandler: Dokumentsenter. Det vises til oversendelse av 26. Region nordøst vedlagt Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat av 16.

Ullersmo fengsel frist til d. Biblioteket på Ullersmo fengsel. Fylkesbiblioteket i Akershus har ansvaret for driften av biblioteket på Ullersmo fengsel. Biblioteket kan benyttes av både ansatte og innsatte. Videre vises det til e- post av 16.

Biblioteket tilbyr sirkulasjon av tidsskrifter, utlån av bøker, lydbøker CD`er og DVD`er. E- post , postmottak(dot) ullersmo – fengsel (att)kriminalomsorg( dot)no.

Other Post You May Like