Utvendig isolering av grunnmur

Etterisolering av grunnmur mot terreng. Utvendig isolering av grunnmur sikrer kjelleren mot fukt. Vi anbefaler at isolering av kjelleryttervegg skjer på utvendig side.

Dette reduserer kuldebruer, samtidig som det gir en mer . Selv med ny drenering og utvendig isolering risikerer man at fundamentene står i kontakt med fuktig byggegrunn.

Helst bør all isolasjon , eller minst , plasseres på utvendig side. Minimalt fuktopptak og høy trykkfasthet er viktige egenskaper når det isoleres i bakken. Ved tilbakefylling av masser mot grunnmur , utsettes utvendig isolasjon for store belastninger. STYROFOAMTM er i denne sammenheng helt. I en del tilfeller er dette ikke ønskelig eller teknisk mulig.

Hvor mye det eventuelt går an å etterisolere en teglvegg på innvendig side vil avhenge av teglsteinens kvalitet, veggens tilstand og hvor utsatt ytterveggen er for vær og . Hvorfor utvendig isolering av kjellervegg?

Feil isolering av kjellerveggen kan gi dårlig inneklima, lukt. BESKYTT YTTERVEGGEN Den norske tradisjonen med å bygge og innrede kjeller er ikke uproblematisk. Ved å isolere utvendig , vil kjellermuren holde seg varm og tørr og den typiske kjellerlukten unngås.

Jackon grunnmursplater både isolerer og drenerer og er ypperlig til rehabilitering og kvalitetsheving av kjellervegg. Produktmaterialets diffusjonsåpenhet tillater en naturlig fuktvandring innenfra og ut gjennom kjellerveggen. Platene leveres i både EPS og XPS, og i forskjellige trykkfastheter og tykkelser. Som sagt tidligere, så skal vi ha full kjeller på en flat tomt, dvs at hele kjelleren blir under bakkenivå.

Jeg har fått med meg fra dere at det er meget viktig at det isoleres på utsiden for å hindre fuktinntrenging. Vi skal ha sprøytebetongmur og nevnte for vår lev at dette med isolering. Men ser at det er forskjellige meninger om grunnmursplasten skal være innerst mot mur veggen eller utenpå isolasjonsplatene.

Skal drenere, og samtidig varmeisolere grunnmuren (betong). Tenker å benytte XPS fra GLAVA, men er noe tvilende til å lime denne direkte på muren uten knotteplast mellom mur og isolasjon (slik leverandøren anbefaler). Samtidig blir konstruksjonen isolert optimalt. Isolering som gir full kontroll er mulig fordi ISODREN består av jevnstore, sammenlimte isoporkuler forseglet med en varig bitumen-latex emulsjon.

Dermed oppnås optimal: Drenering og fuktbeskyttelse. Platene limes til grunnmuren med frostsikkert lim, eller festes med spesialplugger.

Platene dekkes med en spesiallist på toppen av grunnmuren. Over terreng fjernes fiberduken,. Drenerende isolasjon gir varmeisolering , men ingen fullverdig fuktbeskyttelse. Platon Xtra skal derfor alltid benyttes og plasseres nærmest grunnmuren.

Ved rehabilitering kan det være vanskelig å fjerne jord og masse fra . Den dårlige luften blir ikke værende i kjellerrommet, men siver oppover og kan skape problemer for folk som er muggsoppsensitive. Veggen havner da i innehusklima og holder seg tørr og varm. Dersom det viser seg vanskelig å bruke . Grunnmur under bakken bør isoleres utvendig med minimum cm. Derfor vil vi sterkt anbefale å etterisolere grunnmur om du alikevel skal grave opp og drenere.

Byggforskriftene har klare anbefalinger om dette. På grunnmur under bakken bruker vi enten isodren eller hard isolasjon som Styrofoam eller Jackofoam, helst . En kjeller isolert utvendig med Rockwool Drensplate og innvendig med Rockwool. Flexi A-plate gir et forskriftsmessig resultat og et godt. Bortledning av overvann.

Forøvrig er drenering utført etter boka, med pukk, drensrør, grus, knotteplast med list og påpuss. En rekke ulike metoder kan brukes. Kjellerveggene er tørre . Forholdet mellom veggliv, gesims, grunnmur , vinduer m.

Other Post You May Like