Valg av fastlege

Hvis du ønsker å bytte fastlege på internett kan du benytte helsenorge. Merk at du trenger BankI Buypass eller Commfides for å benytte denne løsningen. Dersom du har rett til fastlege , kan du selv finne og bytte til ønsket lege på helsenorge.

Bytte fastlege – Min fastlege. Her kan du finne fastlegen din, få oversikt over ledige fastleger og bytte fastlege. Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår.

Du kan også sette deg på venteliste dersom legen du ønsker ikke er ledig. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per år. I fjor foretok vi nordmenn totalt 366. Men det er ikke slik at du kan bytte fastlege akkurat hvor ofte du måtte ønske. Det er nemlig begrensninger i . Hva bør jeg tenkte på, av ting jeg lett kan sjekke ? Hvor kan jeg finne relevant informasjon om kandidater?

Det kan hende at den legen du primært ønsker, ikke har kapasitet til å ta imot flere pasienter.

Du må da velge en annen lege. Du kan finne og bytte fastlege selv ved enten å . Her beskrives rettigheten og noen av dens konsekvenser for fastlegene. Retten til å stå på fastlegeliste.

Det følger av forskrift om fastlegeordning i kommunene at enhver som er registrert bosatt i en norsk kommune gjennom folkeregistret har rett til å stå på liste til fastlege. Denne retten gjelder også . Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fordi det er bestemt at man er helserettslig myndig når man er år vil man ikke kunne ta alle valg i forhold til helse uten samtykke fra foreldre før man er år. Den som har foreldreansvar velger fastlege for barn under år. Barn under år kan imidlertid bestemme fastlege etter samtykke fra den eller de som har . Er informasjonen vi får om fastlegen nok til å gjøre et godt valg av lege?

I tillegg til navn og adresse, må det være av interesse for pasienter å få vite om legens spesialisering og hvilket teknisk utstyr som finnes på legekontoret. Mindreårige som kommer til landet uten foreldre vil få oppnevnt verge som blant annet kan bistå med valg av fastlege. Ved fylte år treffer barnet selv avgjørelse om valg av fastlege.

Formålet med ordningen er å gi befolkningen trygghet, kvalitet og god tilgjengelighet i den allmenne legetjenesten. Aftenposten skrev nylig om utenlandske leger som sliter med å fylle sine lister. Når du har fått tildelt eller selv har valgt en fastlege , skal fastlegen prioritere deg og de andre pasientene legen har på sin liste.

Dersom du ønsker å gå til en annen lege enn den som er fastlegen din, har du anledning til det, men denne fastlegen vil kunne prioritere sine listepasienter framfor deg når det . Synes du at det er vanskelig å få kontakt med fastlegen , eller at det tar lang tid før du får legetime? Se hvilke rettigheter du har som pasient. Fra foreningen – av befolkningen har valgt fastlege. Landets innbyggere hadde frist til 1. En rask telefonrunde til noen allmennleger viser at det meste er under kontroll. Situasjonen i Finnmark er i hovedsak meget bra og i Kirkenes er det en voldsom entusiasme, kan Harald Sunde fortelle.

Da vil du ha samme rettigheter til fastlegetjenester hos denne legen og i den kommunen som du ville hatt ved valg av fastlege i din bostedskommune. Internettsiden Legelisten. Målsetningen var å gjøre relevant informasjon om fastlegene tilgjengelig slik at folk kunne benytte seg av informasjonen ved valg av fastlege.

Other Post You May Like