Vannstoppventil varmtvannsbereder

Varmtvannsberederen bør stå i rom med sluk. Er varmtvannsberederen 15–år gammel, bør den kontrolleres jevnlig av fagperson. Membran og tilpasning av sluk er to svært.

Vannfølere er kabel med små . Nye regler krever sluk i rommet du plasserer varmtvannsbereder en.

Skal du installere ny bereder på for eksempel kjøkkenet, må du huske å sikre den mot lekkasje med en vannstoppventil. Bytter du ut den gamle så slipper du å tenke på det. Det er fullt mulig å installere vannstoppventil på eksisterende varmtvannsberedere.

Vannstoppventilen hindrer lekkasje, og er en billig forsikring mot . I Norge er det sjelden man innreder kjøkkenet som et våtrom, slik man gjør i mange andre land. I Sverige er det blitt vanlig med våtromsbelegg og sluk på kjøkkenet. Han forteller at det er kommet en ny teknisk løsning som . Men nå kan en ny, norsk varmtvannsbereder sette en stopper for noen av de dyre vannskadene.

Waterguard har i samarbeid med Oso Hotwater utviklet en bereder med en vannstoppventil. Den nye berederen har fått navnet Oso Supersmart, og skal ikke bare oppdage lekkasjer i berederen, men i alle rør i . Enhver vannlekkasje på kjøkkenet vil dermed automatisk stoppes, dersom det skulle samle seg opp vann under oppvaskmaskin, i kjøkkenbenk eller fra varmtvannsbereder. Rørlegger og Bolig Konsulenten AS: Totalt: 6. Det føles betryggende å stenge av vannet, selv om vi har vannstoppventil montert så vil jo kanskje ikke denne slå inn med en gang i verste fall. Men er det ikke trykktank i tilknytning til varmtvannsberederen må det åpnes en varmtvannskran i anlegget.

Det går altså fint an å bare . Et annet problem er varmtvannsberedere. I eldre boliger er disse gjerne gjemt unna i skap, bod eller kjeller – og de rekker å gjøre stor skade før man oppdager problemet. Brekke tror skadeomfanget vil fortsette å øke: – Så lenge nye leiligheter bygges med beredere og kjøleskap plassert i kjøkken uten . Hvis du pusser opp kjøkkenet og bytter ut en gammel benkebereder, må du sørge for å få montert en vannstoppventil.

Gjennomsnittlig levetid for en varmtvannsbereder i Norge er ca. Om en bereder står i et rom uten sluk, og det er sannsynlig at den ved en eventuell lekkasje vil forårsake vannskader i boligen av betydelig omfang, bør automatisk vannstoppventil med sensor monteres umiddelbart. Redusere energiforbruket gjennom å installere en moderne varmtvannsbereder som er godt isolert og utnytter energien bedre.

Redusere elektrisitetsforbruket ved å installere bereder som er forberedt for forvarming og oppvarming fra andre energikilder enn elektrisitet. Det man kan gjøre for å unngå vannskader er rett og slett å følge med.

Følg med på hvor gammel oppvaskmaskinen og varmtvannsberederen din er. Kjenner du på slangen at den begynner å bli morken, kan det være greit å skifte den ut. I tillegg anbefaler vi å sette inn vannstoppventiler , den kan forebygge . Benkeberedere skal i tillegg til pkt. Inngående Kv-trykk skal være max.

Hvis høyere, må trykk- reduksjonsventil monteres. Eventuell trykkøkning ved ekspansjon . Eg har ein oso RBSvarmtvannsbereder som tidligare hadde lekkasje frå blandeventilen. Ventilen er nå bytta og det er ingen lekkasje lengre.

På grunn av berederens skjulte plasserin.

Other Post You May Like