Videoovervåkning på arbeidsplassen

For at en arbeidsgiver skal kunne kameraovervåke en arbeidsplass , krever loven at det må foreligge et særskilt behov dersom man skal overvåke områder der bare de ansatte ferdes. I tillegg må de generelle kravene til kameraovervåking være oppfylt. Du finner en gjennomgang av disse i en egen veileder . Hvilke områder kan overvåkes?

Hvordan skal overvåkingen utformes?

Hvem kan se opptakene, og hva kan de brukes til? HAVNER PÅ OPPTAKENE: HK-medlem Adnan Turan vet at overvåkingskameraene på arbeidsplassen er hengt opp for å forebygge kriminalitet. Hun har aldri mottatt henvendelser fra HK- medlemmer som mener arbeidsgiver har misbrukt informasjonen fra videoovervåkingen. Jobber i en butikk der sjefen bruker videoovervåking til ting som å unngå tyveri osv, men jeg er ganske sikker på at han sitter på sitt kontor og følger med på oss. Der jeg står er det et kamera som dekker hele mitt arbeidsområde og jeg føler . Video overvåkning av ansatte?

At arbeidsgiver faktisk har lov til å sjekke e-posten din i spesielle tilfeller, eller kredittsjekke deg om du søker på visse jobber, har Dinside omtalt tidligere.

Overvåkning på arbeidsplassen – Sjekk om arbeidsgiver har lov til å. Det betyr likevel ikke at det er fritt frem for arbeidsgiver å følge med på deg i alle sammenhenger. Her er tre ting jobben ikke har lov til, helt uten videre. De sistnevnte tiltakene vil kunne gi arbeidsgiver informasjon om hvor ansatte med . I henhold til arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver anledning til å innføre enkelte kontrolltiltak på arbeidsplassen. Dette kan for eksempel være adgangskontroll, videoovervåkning , veskekontroll eller ”spaning” av ansatte i butikker. Forutsetningen er at kontrolltiltakene er saklig begrunnet i virksomhetens forhold og ikke . Fagstoff: Du har sikkert lagt merke til at det blir stadig vanligere med kameraovervåking av butikker, busser, minibanker og flyplasser.

Dette styrker sikkerheten, men reiser også en del etiske spørsmål. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre?

Toalettet på jobb derimot, er ikke ett av de stedene, og er ulovlig å filme fra. Trenden har også gjort seg gjeldende på arbeidsplassen. Arbeidsgiver ønsker å få bedre tilgang til informasjon om arbeidstakernes utførelse av jobben, tilstedeværelse og forsøk på å redusere svinn eller lignende. Nedenfor vil jeg i sterkt begrenset form si litt om hva en arbeidsgiver kan foreta seg innenfor .

Sjef mistenker at medarbeidere smugler ut varer. Kan han sette opp et kamera for å hindre svinn? E24s jobbeksperter svarer. Gjensidig trygghet om hvordan overvåkingsanlegget brukes er viktig på en arbeidsplass. Når det åpnes for tilgang fra utsiden av virksomheten kan denne tryggheten undergraves.

Diskuter derfor hvordan anlegget skal brukes – også hvor det brukes fra. Skal det åpnes for tilgang fra utsiden av virksomheten, . Selv om du har kommet frem til at kameraovervåking er den beste løsningen på problemet, er det ikke sikkert at det er lov å overvåke det ønskede området. Foto: Arkivfoto (Bergensavisen). I praksis betyr det at de kunne sitte hjemme i egen stue og få med seg det som foregikk på arbeidsplassen.

Restauranteier videoovervåket ansatte. Steder der det drives risikofylt produksjon, eller hvor det er store sjanser for ran, slik som banker og postkontor, er typiske eksempler. Dette vil likevel kun gjelde på de konkrete områdene hvor det er en betydelig . Behandlinga av opplysningar om arbeidstakarane, altså det som kjem inn under personopplysningslova, blir handheva av Datatilsynet. Arbeidstilsynet og Datatilsynet samarbeider om tilsyn og handheving av dei lovene som regulerer kontrolltiltak og personvern på arbeidsplassen. Jeg jobber på en døgnåpen kiosk i hovedstaden.

Karriere og utdanning Bufret 4. Vi har kameraovervåkning i butikken som jeg trodde var der av sikkerhetsmessige grunner. I dag brukte sjefen disse opptakene mot oss for å bevise at vi ikke alltid husket å følge alle rutiner. Aktuelle saker og politikk innlegg 6. Det var ikke noen alvorlige ting. Urinprøver på arbeidsplass. Flere resultater fra forum.

Vest- Har avslørt videoovervåkning og barnearbeid: Seks av ti. Hun vil ikke fortelle hvilken kjede det dreier seg om før saken har vært behandlet. Dessuten finnes det eksempler på at lønninger uteblir om den ansatte eksempelvis er uheldig og knuser en kaffekopp som tilhører arbeidsplassen , sier Stokken.

Other Post You May Like