Bytte fastlege telefon

Hvis du ønsker å bytte fastlege på internett kan du benytte helsenorge. Merk at du trenger BankI Buypass eller Commfides for å benytte denne løsningen. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per år.

Et fastlegebytte er gyldig fra den 1. Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på helsenorge. Europeisk helsetrygdekort eller Helfos øvrige stønadsområder (søknad om refusjon)?

Helseaktør, Er du behandler, leverandør eller . Det er nemlig en frivillig ordning, og vil du ikke ha fastlege, så er det greit. Men da kan du måtte regne med lengre ventetid når du trenger legetime. De aller fleste nordmenn er med i fastlegeordningen.

Slik skifter du fastlege på nett. Bytte fastlege – Min fastlege. Her kan du finne fastlegen din, få oversikt over ledige fastleger og bytte fastlege. Hvordan bytter jeg fastlege?

Fastlegekontoret kan fortelle deg hvilke fastleger . Regelverk for bytte av fastlege. I tillegg kan du bytte . Gule Sider er den lokale søkemotoren. En smart snarvei til det du trenger, i nærheten av der du er eller dit du skal. Ansvarlig redaktør: Tor-Øivind Gunstrøm Eniro . På Helsenorge kan du finne ut hvilken fastlege du har, se fastlegens adresse og telefonnummer , bytte fastlege , melde deg inn eller ut av ordningen, søke etter fastlege etter forskjellige kriterier, se hvor mange bytter som gjenstår og se hvem du har hatt som fastlege tidligere.

Alle innbyggere kan selv velge sin fastlege ut ifra . Det er imidlertid ikke sikkert du får den fastlegen du ønsker, da det forutsetter at legen har ledig plass på pasientlisten sin. Lenger ned i artikkelen kan du lese hvordan du selv kan finne ut hva andre pasienter mener om legen du har tenkt å bytte til. Du kan finne og bytte fastlege selv.

Det gjelder også asylsøkere som ikke er tildelt fastlege , samt borgere av EØS- land som ikke er medlem av folketrygden. Har du et tips om fastlegeordningen ? Hvem har rett til fastlege ? Disse gruppene har rett til å stå på en fastlegeliste : (Helsenorge.no). Du er alltid velkommen til en konsultasjon hos våre fastleger selv om du ikke har byttet fastlege til oss.

Vi har offentlige fastleger sentralt på Majorstuen i Oslo og på Lørenskog i Akershus.

Der kan du blant annet: – finne ut hvilken fastlege du har – se fastlegens adresse og telefonnummer – finne ut hvilke fastleger som har ledig kapasitet – bytte fastlege – melde deg inn eller ut . Hvis du heller foretrekker å bytte fastlege per telefon ringer du. Ved bytte av fastlege på internett må du ha elektronisk ID. Legetime Resept Andre henvendelser . Det er mulig å sette seg på venteliste hos en fastlege som ikke har ledig plass.

Når fastlegen får ledig plass skjer byttet automatisk med virkning fra første dag i neste måned.

Other Post You May Like