Mekanisk avtrekksvifte

Sliter med utrolig fuktig luft på badet etter dusj. En av veggene er yttervegg med vindu, dette dugger helt igjen. Har naturlig avtrekk i tak. Lurer på å montere ei elektrisk vifte for å bedre avtrekket – men samtidig finner jeg utallige artikler på internett som advarer mot mekanisk avtrekk, og at naturlig avtrekk . Kan jeg koble kjøkkenvifta til varmegjenvinneren eller må jeg da bare ha en ventilator uten vifte ?

Fettdamp fra kjøkkenviften vil lage belegg på vifter og i varmeveksleren. Ved mekanisk avtrekk er det montert avtrekksvifter på kjøkken, ba WC og andre våtrom som suger luften ut av boligen. Dette skaper et undertrykk i boligen, og frisk luft suges inn gjennom tilluftsventiler og utettheter i boligen. I mekanisk avtrekksventilasjon med vifte og kanaler er luftskiftet i boligen bedre kontrollert enn ved . På gamle bad kan man vurdere å sette inn en mekanisk vifte. Kanalene i huset er allerede laget, så man trenger ikke totalrenovere et bad for å få til dette.

Nilsen, som samtidig retter en pekefinger mot bransjen. Kjøkkenvifte som effektivt fjerner matos og matlukt.

Bilde av Romventilator . Ei mekanisk vifte er et apparat som brukes til å bevege luft eller andre gasser ved hjelp av roterende blader. Ved rotasjonen øker trykket på den ene siden av bladene, mens det minker på den andre. Dermed settes lufta i bevegelse.

Vifter kan brukes til å skifte ut luft i et rom, enten ved å blåse inn eller trekke ut luft. De mekaniske viftene det advares mot er vanligst i eldre hus der badet er pusset opp. Slik oppnår huseieren at duggen på speilet forsvinner fort. Det finnes mekaniske vifter, naturlig utsug og balansert ventilasjon.

Rengjør ventilen om den suger dårlig. Det kan også være på tide å bytte den. Elektriske baderomsvifter kommer med ulikt design og ulike funksjoner. En standard vifte kan kobles på egen bryter, eller direkte på lyset i rommet.

Skal man montere en vifte i taket, vil en vifte med kulelager være den riktige. En fuktstyrt vifte vil starte automatisk når den føler fukten i rommet. Dersom den fuktstyrte viften også . NW): Mekaniske vifter på badet får fukten raskt ut etter en dusj, men har den ulempen at de stenger den naturlige ventilasjonen resten av døgnet.

Viftene er vanligst i eldre hus der badet er pusset opp.

Mekanisk ventilasjon bygger på de samme prinsippene, men her har man i tillegg en mekanisk avtrekksvifte og ofte ekstra avtrekk for kjøkken og våtrom. Siden det dusjes mye mer i dag enn for et par tiår siden, monterer huseieren gjerne en ny vifte i den . Det betyr at dersom man kobler til et elektrisk avtrekk på et . Luften velger alltid minste motstands vei. Her er den naturlige ventilasjonen supplert med mekanisk avtrekksvifte enten i kanalsystem og avkast over tak eller yttervegg og dessuten mekanisk (punktavtrekk) avtrekk for kjøkken og evt våtrom.

De fleste eldre boliger , og også mange barnehager og skoler, har naturlig ventilasjon med mekanisk . Hvis man setter en mekanisk avtrekksvifte inn i et slikt hus, for eksempel en kjøkkenhette, vil denne lage et kraftig sug (undertrykk), og man risikerer at avtrekkskanalen blir en tilluftkanal i stedet, når avtrekksvifte er i drift. Du vil altså kjenne lukt fra naboen når din egen kjøkkenvifte er i drift. Det blir gjerne gjort med kjøkkenventilatorer i småhus, og med vifter på avtrekkskanalene i blokker.

Når skorsteinseffekten forsterkes, øker risikoen for trekk ved ventilåpningen og utettheter. Det samme gjelder røyknedslag fra ovner og peiser. Leiligheten er utstyrt med mekanisk avtrekksvifte. Den mekaniske ventilasjonen på kjøkken og bad styres fra kjøkkenhetten med vifte plassert på taket. Tilluft hentes fra ventil i vegg og . Pusser du opp et gammelt ba er det som oftest en god investering å sette inn en mekanisk vifte som gir god bevegelse i luften.

Viften knyttes da til eksisterende kanalanlegg i boligen. Avslutningsvis et råd fra fagsjef Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge. Ikke sett opp baderomsdøra etter en dusj, da siver fuktig luft . GOD UTLUFTING: Avtrekket på badet bør være mekanisk , slik at den fuktige luften trekkes godt ut og ikke avsettes rundt om i boligen, som kan forårsake. Hos Anticimex har man gitt anvisninger om hvordan dette kan skje, og det betyr at det ideelt sett bør finnes avtrekksvifter som suger ut vanndampen.

Er det innestengt luft i boligen tyder på at det er for lite luftgjennomstrømning. Det er svært viktig at avtrekksviften fungerer. Avtrekksviften på badet fungerer ikke lenger, og må byttes.

Det er også fra tidligere installert en dimmer til denne viften, men den har aldri fungert optimalt.

Other Post You May Like