Monteringsanvisning stålpipe

Last ned monteringsanvisning til pipe her. Ytelseserklæring til Nordpeis . Generelle råd og bestemmelser. Jøtul Stålskorstein Benevnelser. Valg av monteringsmåte for skorstein.

Topp- eller baktilkobling med uisolert tilkoblingsrør. Baktilkobling direkte bak ildstedet. Mange faktorer som ildste bygningstype, estetiske krav, valg av føringsvei etc. Icopal DWgir et godt utgangspunkt for mangeårig problemfri drift, forutsatt korrekt montering.

Icopal Venti stålpipe bygges opp med et utvalg av bestand deler, som til sammen utgjør en komplett pipe. Her gis en beskrivelse av elementenes funksjon og montering. Les igjennom monteringsanvisningen før du begynner med installasjonen.

Feilmonteringer gjør garantier ugyldige og feilmonteringer kan øke faren for brann. DuraPlus isolert stålpipe. Avstandskrav til brennbart. Tabell for å beregne høyde over tak.

Montering av startmoduler. Her kan du laste ned teknisk informasjon i form av installasjonsinstruksjoner og sertifikater for vår skorstein og stålpipe. Animert monteringsfil__________. En stålpipe gir deg muligheten til å plassere ildstedet der du ønsker.

Kan tilpasses alle ildsteder på markedet. Enkel og rask montering. Den lave vekten og den praktiske skjøteløsningen gjør at monteringen kan håndteres av bare en person. Du får derfor en elegant og sømløs pipe på minimal plass i løpet av en til to dager.

Schiedel Isolight stålpipe. Pipelengdene kobles sammen ved at hunndelen trykkes over hanndelen. Koblingsdelene overlapper hver- andre med mm. Skjøten sikres med et låsebånd.

Våre stålpiper kan tilkoples opptil ildsteder pr pipeløp, avhengig av type system. Les mer om våre stålpipesystemer for bolig og industri her. Gjennomføringen i innertaket skal tildekkes av en innertakstet- ning. Normalt har innertakstetningen også til oppgave å holde skorsteinen i riktig posisjon. Til enkelte ildsteder leveres det imidlertid en stålmantel som omslutter skorsteinen opp gjennom innertaket.

I slike tilfeller blir støttefunksjonen til . STÅLPIPE – STÅLSKORSTEIN – SORT FRA JØTUL – LAGERFØRT – MONTERING. VI REGNER KUN TILBUD TIL DE SOM OPPSØKER VÅR. Spesialister på peis og varme!

Dette er en forenklet bruksanvisning, som viser hvordan du kan montere en utepeis under ditt terasse, eller utetak med utepipe fra seljordvarme.

Other Post You May Like