Digital postkasse privat

Send og motta brev digitalt. Med Digipost kan du enkelt behandle fakturaer, laste opp viktige papirer og få kvitteringer. Hvorfor kan jeg ikke bruke min. Bufret Velg digital postkasse. Kommunen og statlige etater ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir.

Lurer du på hvilken postkasse du skal velge?

Når det offentlige sender deg post i den digitale postkassen din, vil du motta varsel på e-post eller SMS. Dersom du har opprettet postkasse hos begge leverandørene, må du velge hvilken du ønsker at det offentlige skal sende digital post til. Du kan se hvilken postkasse du til enhver tid har valgt ved å logge inn på dine . Det er gratis å opprette og bruke digital postkasse , og du kan lagre brevene der så lenge du ønsker. Får jeg også post fra private virksomheter i min digitale postkasse ? Også her vil utgangspunktet være digital utsendelse til begge, men hvis ønskelig så kan foresatte endre dette. Kunder over år kan få BankID (med aksept fra foresatte) og deretter opprette egen Digital postkasse.

Her vil de motta all post digitalt. Les posten din hvor som helst.

Du kan få tilgang til posten din når som helst og hvor som helst. Posten din er tilgjengelig på mobiltelefonen, på nettbrettet eller på nettet. Post du har akseptert å motta. Ingen overraskelser – Du har full kontroll, og kan selv bestemme hvem du ønsker å motta post fra. Bransjeorganisasjonen IKT Norge mener den nye digitale postkassen kan floppe.

Der har de spurt 5største private og offentlige virksomhetene i Norge om sine erfaringer med IT. Digital postkasse betyr en løsning hvor offentlig sektor kan sende brev til innbyggerne digitalt, i stedet for på papir. Disse digitale postboksene kan brukes til privat informasjon også, for eksempel kvitteringer fra butikker, fakturaer fra kraftselskaper og lignende. Her er det likevel en viktig forskjell: Mens. Innhold: Du kan registrere e-Boks som din postkasse for offentlig informasjon.

Ellers kan du få kvitteringer, fakturaer og . Har du barn med konto i Danske Bank, kan du også motta barnets post elektronisk i din digitale postkasse. Dette bestiller du enkelt i nettbanken under Brev og avtaler. Ved felles forsørgeransvar kan begge foreldre velge å motta barnets post, eller kun den ene. Begge foreldrene må alltid signere på avtalen ved felles . I dag tar de første offentlige etatene i bruk digital postkasse for å sende brev til sine brukere, og etter hvert vil all post fra det offentlige sendes digitalt.

Fikk purring på strømregningen: – Bare rot med digital postkasse. NJET: Per Harald Mathisen har ingen planer om å skaffe seg digital.

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som viktige vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Avsenderne kan være både statlige etater, kommunen og private selskaper som banker og forsikringsselskaper. Hva betyr en sikker digital postkasse for meg? Løsningen ivaretar alle sikkerhetshensyn . Fremtidens digitale postkasse. Brukerne etterspør digitale løsninger.

Det er Postens digitale postkasse Digipost et resultat av. Her har man post og viktige dokumenter samlet trygt og tilgjengelig på ett sted. Digipost er med andre ord mer enn bare en digital postkasse , og bruken kan tilpasses brukernes behov.

Taperne vil være brukerne, virksomhetene i offentlig og privat sektor, samt norske skattebetalerne. For å finne ut hvem som skulle lage den digitale postkassen for nordmenn bestilte staten en rapport. Lyngdal kommune støtter idag.

Vi sender post digitalt til privat personer. Slik ønsker vi å jobbe smartere, og spare penger og miljøet. Direktoratet oppfordrer alle til å opprette sin egen digitale postkasse på Norge.

Other Post You May Like