Aga regnskap

Med fare for ikke å virke dum fikk jeg meg ikke til å spørre åpent om hva dette er. Kan noen forklare meg hva AGA står for? Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer.

For å føre kontroll med konserner, selskaper og næringsdrivende, gjennomfører skattemyndighetene bokettersyn. Hensikten er å gjennomgå selskapenes regnskap for å undersøke om det foreligger mangler, feilvurderinger og eventuelt misligheter i forholdrelatert til reglene innenfor skatte- og avgiftsretten.

Betaler du ut lønn eller annet vederlag for noens arbeidsinnsats, skal du betale arbeidsgiveravgift så sant vedkommende ikke er selvstendig næringsdrivende. Det er i tillegg unntak for arbeidsgiveravgift for noen typer arbeid når du er privat arbeidsgiver. Vær spesielt oppmerksom på slike vederlag som provisjon, . Behandling og regnskapsføring av lønn, skatt, arbeidsgiveravgift og feriepenger. Føringen gjøres i Excel.

Re: Remittering av AGA og forskuddstrekk. Den andre utfordringer rundt dette var da jeg skulle avstemme banken og fikk en diff.

Nedenfor følger tabellen fra side 1. Ut over de små avvikene kan vi bekrefte at kostnadsførte . Vestfold Fjellboring AS Vi søker en effektiv lønningsmedarbeider med regnskapskompetanse! Betalingsfrist skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Norsk Bobil og Caravan Club har en eksklusiv avtale med AGA , som gir hver fjerde propanflaske gratis ved innbytte.

AGA har til daglig høy fokus på propan og sikkerhet. Flaskene fra AGA fylles i en moderne fyllestasjon som har omfattende sikkerhets- og kvalitetssystemer. I forbindelse med fylling av propan kontrolleres. Utfyllende forklaringer til artikkelen: Terminavstemming i Uni Økonomi Regnskap.

Terminoppgaver Denne viser tall fra de ulike terminoppgavene i Lønn. Lønns- og personalfunksjonen er nemlig så virksomhetskritisk at dersom den ikke fungerer, så fungerer ikke bedriften din. Komplisert regelverk og korte tidsfrister gjør det vanskelig for SMB bedrifter å være oppdatert på alle lover.

Bedriften Aga -Mat Eiendom AS i Bodø i Bodø kommune driver innen bransjen eiendomsutleie. Hovedpunkter i regnskapet. Levering lønns- og trekkoppgave på papir.

A-melding, frist for innrapportering av foregående måned.

AGA og skattetrekk, siste frist for betaling av forskuddsskatt, 2. Forskuddsskatt for personlige skatteytere – frist for betaling. Selvangivelse – frist for regnskapsførere og revisorer for å søke om utsatt leveringsfrist. Se regnskapstallene til AGA AS her. Se alle detaljer fra regnskapet helt gratis.

Omsetning, årsresultat, egenkapital og gjeld.

Other Post You May Like