Anbefalte indeksfond

Et indeksfond er et helt vanlig aksjefon men med svært lave kostnader. Indeksfondets oppgave er å følge indeksen nærmest mulig. Derfor kan du forvente at et indeksfond gir børsens avkastning fratrukket kostnadene.

Du har hørt at du bør investere i indeksfond. Det er billig, gir god avkastning og diversifisering uten at det krever ti kunnskap eller interesse.

Men, ikke alle indeksfond er like. Til tross for at to indeksfond følger samme indeks, og bør levere samme avkastning, kan det være stor forskjell på hvor god . Finanstilsynets markedsadvarsler. Har du fått telefon fra en selger av en fantastisk investering med garantert skyhøy avkastning? Likevel er det et par ting vi må huske på før vi investerer.

Andelen midler plassert i indeksfond blant KLPs kunder har økt de siste årene. Endringen er kommet ved at sparerne har gått ut. Norske Fondskurser, faktaark, investeringsanalyse, råd og porteføljeverktøy for norske fond og pensjonsfond.

Dette er det aller viktigste investeringsrådet som verdens tredje rikeste har å gi. Siden forrige gang Pengenytt var i kontakt med Sparebank SMN har banken nå tatt inn indeksfond i sitt fondsutvalg, og Reite forsikrer at de vil evaluere disse på linje med andre fond når de gir sine anbefalinger. Kundene skal vite hva de gjør, og at de får det de betaler for i aktivt forvaltede fon og det . Anbefalt Pensjon består av flere aksje- og rentefon samt eiendom.

Aksjeandelen tilpasses automatisk kundens alder, slik at risikoen tilpasses kundens sparehorisont. Aksjefondene i produktet er en miks av indeksfond , aktive fond og faktorfond. Vurderer du å opprette en månedlig spareavtale i et indeksfond ? Eller kanskje du har et større sparebeløp som du ønsker å plassere.

I mange tilfeller gir indeksfond god avkastning og risikoen er lavere enn ved andre aksjefond. Tidshorisont: Skal du starte å spare i et indeksfond , er det anbefalt at du beholder denne plasseringen i minst år. Om du har tenkt til å ta ut pengene på et tidligere tidspunkt, kan andre investeringsmuligheter være et med fordelaktig valg for deg. Når du beholder investeringen over flere år, vil du i utgangspunktet redusere . Jeg tenkte å starte noe lang-tids sparing i indeks-fond.

Jeg ønsker ikke spare i noe magi fond og ser etter Nasjonalt, Europeis, Skandinavisk og Globale indeks-fond med absolutt minimale avgifter. Hva er de beste fondene av det jeg ser etter? KLP har seilt opp som en god nummer to bak DNB.

Det ble nettokjøpt verdipapirfond for 1millioner på Nordnets fondstorg i desember.

Mest populært var aksjefond rettet mot Norden og teknologisektoren, samt ulike indeksfond , opplyser meglerhuset i en pressemelding. Som vanlig er tradisjonelle aksjefond mest populært blant Nordnetkundene. Hvorfor har de kombinasjonsfond? Fordi det har lavere risiko enn rene aksjefon og fordi det var det banken anbefalte.

De spurte i undersøkelsen ble også bedt om å krysse av riktig påstand om indeksfond. Her viste det seg at kunnskapen var mye lavere enn om kombinasjonsfond. I min evige søken om å optimalisere sparingen er det på tide å gjøre noen små endringer i porteføljen.

DNB Global Indeks blir kuttet ut til fordel for Storebrand Indeks – Alle Markeder. Grunnen til at jeg gjør endringene er at jeg vil ha en veldig enkel portefølje å forholde meg til. Det skal ikke være behov for . Ble indeksfond anbefalt etter at kunden spør om det?

Her er det stor variasjon mellom bankene. Nordea kommer dårligst ut, DNB kommer best ut, sier fagdirektør for finans i Forbrukerrådet Jorge B. Bli med i gruppen Langsiktig sparing i fond på Shareville og følg diskusjoner om aksjer, fond og andre verdipapir.

Other Post You May Like