Antall trær i norge

Trude Myhre i WWF Norge. Det er kvaliteten på skogen som er viktig. Her hjemme hører vi stadig at Norge gror til, men mens tilveksten skjer i ungskogen hogges det . Landsskogtakseringens 13.

Hver sommer besøker feltarbeidere prøveflater med trær og registrerer endringer over tid.

Det som måles er blant annet antall trær , treslag, trehøyde og mengden døde trær som står eller ligger innenfor prøveflaten. Vi regner at det finnes drøyt arter av skogtrær i Norge. Dette inkluderer blant annet de vanlige gran, furu og bjørk, alle edelløvtrærne og asalarter. Disse tre artene utgjør . Se trærnes ti på topp-liste.

Men, for mange er det kanskje ikke. De siste tellingene viser at det er over ti milliarder trær i Norge.

Mye planting ble gjort av skolebarn. Men skogen vokser enda mye raskere . Skogen i Norge inneholder over ulike arter. Gran, furu og bjørk er de vanligste og finnes over det meste av landet. Larsson, Skog og landskap. Dagbladet): Ifølge nye beregninger er det litt i overkant av tre billioner trær på jorda, skriver BBC.

Antallet er nær åtte ganger så høyt som tidligere estimater, som i høyden har snakket om rundt 4milliarder trær. De ferske beregningene er utført av Thomas Crowther og kolleger ved Yale-universitetet i . Urørt urskog finnes knapt i Norge i dag, men flekkvis finnes skog som er lite påvirka av menneskelige inngrep, helst gammelskog, men også noen mindre lommer med urskog. Eksempler på miljøelementer er mengde av liggende død ve antall gamle trær , tiurleiker og bjørnehi. Finnes det en definisjon på når en samling trær kan kalles en skog?

Jordens fremtid er frosset ned i Norge. I antall er det bjørk vi har flest av, nesten fire milliarder fordelt på to bjørkeslag. Deretter kommer gran, milliarder og furu, milliarder.

På hvert eneste ett syder det av liv. Astrup er avdelingsdirektør ved instituttet, .

Det fantes ikke trær i Norge or 10. Deretter følger gran, cirka milliarder, og furu, trolig et . De er grønne, glitrende og velduftende – men ikke alltid norske. Til og med november i år er det importert 118. For å sikre ferskest mulig trær , foregår det meste av juletreimporten i desember. Norge , viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

De nye tallene gir likevel en pekepinn om at antallet. Det vil si at alt papir til bøker, blader og brosjyrer importeres, det meste fra Norden og Europa. I Norge produseres det avispapir og mykpapir. Fabrikkene som leverer i Norge henter i hovedsak sin.

Når avvirkningen i norske skoger er lavere enn tilveksten, så vil mange trær bli voksne og CO2-opptaket minker. Trekroner, stammer og greiner har sine unike samfunn av arter, og når trærne dør blir det skapt nye livsmiljøer. Et stort antall arter deltar i nedbrytningen av stående og liggende trær. Dette er viktige grunner til at prosent av Norges kjente arter er knyttet til skog.

Hovedtyper av skog er barskog og løvskog, . Det som måles, er blant annet antall trær , treslag, trehøyde og mengden døde trær som står eller ligger innenfor prøveflaten. Nationen er distriktenes næringsavis, og avisens prioriterte stoffområder er næringsliv, landbruk, politikk, samferdsel og EU. I Sverige snakkest det om Replant. Som jeg forstår er dette at du får betalt for og plante nye trær ,. Har vi egne satser i Troms fylke her jeg bor. Skog gir oss tømmer, men også en rekke andre naturgoder.

Det sørger en utrolig rikdom av små og litt større arter for. Her kan du lese om hvordan hogst påvirker skogen og artene som lever der, og hva som skiller en naturskog fra en kulturskog. Nesten halvparten av Norges utslipp av klimagasser blir tatt opp igjen av skog, i trærnes stammer, greiner, nåler, blader og røtter. Men Kyotoavtalen gir Norge liten mulighet til å trekke skogens opptak av karbondioksid (CO2) fra i klimagassregnskapet.

Effekten er også lite omtalt i offentlig debatt.

Other Post You May Like