Avstandskrav ildsted

For eldre ildsted er avstandskravene beskrevet i Temaveiledning om fyringsanlegg. For å utbedre ildsted for nært brennbart materiale finnes flere løsninger: 1. Husk at dersom rør forlenges og det må . Brannmurens høyde over ildstedet skal være min. Utenpåliggende brannmur. For ildsteder produsert før 1.

Denne anvisningen omhandler eldre regler for ildsteder og skorsteiner som har vist seg å gi tilstrekkelig brannsikkerhet. Ildsted mot ubrennbar vegg. Anvisningen angir krav basert på gamle forskrifter og tradisjonelle løsninger, og gir retningslinjer for installering av ildsteder som ikke har dokumentasjon og monteringsanvisning. I de tilfeller dette avstandskravet ikke er oppfylt er det utarbeidet godkjente ombygningsmetoder.

Alle yttersidene av pipa skal være frie, slik at ettersyn kan foretas. Dette for å kunne oppdage setningsskader og sprekkdannelser. Kilde: Byggforskserien 752.

Bakgrunnen er at ildsted og skorstein skal være godkjent av SINTEF. SINTEF er ikke kjent med hvilke produkter som var benyttet, og vi kjenner saken kun fra media.

Avstanden regnes fra eventuelle utspring. Røde streker er leca pipe. Tolker jeg det riktig at det er cm? Legger ved ett bilde av ovnen og plasseringen også. Bestemmelser for oppstilling av nye ildsteder finnes i monteringsveiledningen.

Dersom produktet ikke har en monteringsveiledning, for eksempel eldre ildsteder uten dokumentasjon, kommer de såkaldte ildstedsreglene til anvendelse. Følgende er hentet fra disse: Regler for lukkede ildsteder : Minste avstand fra ildsted mot . Kontrollen innebærer blant annet sjekk av at montering er gjort etter monteringsanvisning, at nødvendig avstand til brannmur og brennbart materiale og tak er kontrollert, at der finnes underlagsplate og forplate som er i henhold til forskrifter, at gulvet tåler vekten av ildstedet , at lufttilgang er tilstrekkelig, . Røykrør må ha avstand på minst 3mm fra brennbart mate- riale, eller være skilt fra det med en 1mm tykk brannmur. Røykrør bør ikke ha mindre avstand til brannmuren enn. Anbefalte avstander mellom skorstein og brennbart materiale er gitt i Byggforskserien 752.

Utstyr i tillegg til ovn. Følgende punkter bør være klart før man går til innkjøp av utstyr til ildstedet : 1: Finne . Ferrero: Er det noen regler for dette som jeg må følge ? Nei, det er i grunnen ingen regler for hvor du kan ha møblene i forhold til ildstedet , men det er regler for hvor stor avstand det skal være mellom ovnen og brennbart materiale (stort sett nevnt som vegger og gulv). For peisovner som står opp mot brennbart materiale må minimumskravet for avstand til slike materialer være oppfylt.

I de tekniske beskrivelsene av hver enkelt Aduro peisovn kan du se hva kravet for nettopp denne ovnen er. Røykrør skal ha en avstand til brennbart materiale som beskrevet på side 11.

Montering av ildsted mot vegger av brennbart mate-. Ved montering av peis eller et annet tungt ildsted , husk å sjekke om gulvet tåler belastningen. Det er kommet nye regler for brannmurer med lufting bak.

Når brannvesenet ikke får gått tilsyn i private boliger, vet ikke man om brannsikkerheten er godt nok ivaretatt.

Other Post You May Like