Balansert ventilasjon i gammelt hus

Ventilasjonsutfordringer ved oppgradering. Eldre hus fra 60-, 70- og 80-tallet har som regel ”naturlig ventilasjon ” med tilførsel av luft gjennom veggventiler og spalter over vindu. I tillegg er det avtrekksvifter som suger den brukte innelufta ut av huset fra kjøkken og bad.

I mange hus er luftskifte lavere enn en halv utskifting i . Mannen fantaserer om balansert ventilasjon pga. Eg har ikkje så kraftige meininger verken for eller i mot ventilasjon.

Me trur huset er relativt greit å ettermontere ventilasjonsanlegg i (knekott me kan benytte oss av på loftet til motor). Burde jeg likegjerne krype opp på kaldloftet og innstallere balansert ventilasjon , eller er ikke dette noe poeng i et (sikkert temmelig) utett hus? Støy kan komme fra forskjellige ting som mekanisk balansert ventilasjon og avtrekksvifte på kjøkken og ba men dette gjelder jo kun i kortere perioder og er mulig for beboer å påvirke. Den mer plagsomme støyen kommer gjerne fra utsiden av boligen.

Aktuelle tiltak er å montere lufteventil med lyddemping, . Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som leverer frisk, renset luft og trekker ut brukt luft. Oppgradering av et gammelt hus kan bli dyrere enn å rive og bygge nytt dersom huset strippes helt. Det koster å rive, fôre ut for ekstra.

For estetikerne er det ikke alltid så greit å etterisolere, spesielt ikke hvis huset er arkitekttegnet.

Da lar det seg ikke gjøre å øke tykkelsen på vegger uten å endre det arkitektoniske uttrykket. Den siste gruppen er allerede i gang, vinduene er trolig skiftet til trelags og det er lagt opp til balansert ventilasjon med . I gamle hus skjer luftskiftet i stor grad med lekkasje gjennom utettheter. Det ble blant annet innført krav til gjenvinning av varme fra ventilasjonsluft, som betyr at balansert mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning antagelig blir den dominerende ventilasjonsløsningen i framtidens boliger. Selv om etterisolering og tetting er vel og bra for å spare energi, må man ikke glemme inneklimaet, påpeker Flexit i et nyhetsbrev.

Det gir god varmespredning. I tillegg anbefaler vi å montere balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Skreddersydde løsninger – Når du rehabiliterer en gammel bolig, er det viktig å stoppe direkte trekk med etterisolering. Enkelte hus har høydebegrensinger som gjør etterisolering vanskelig. Problemet er bare at det å ettermontere balansert ventilasjon i en eksisterende bolig er svært omfattende og ofte veldig kostbart.

Det er stort sett snakk om etterisolering på utsiden av byggene, samt utskiftning av vinduer og installering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Den største utfordringen med gamle hus er gjerne gulv, da det er vanskelig å isolere under et hus som allerede er ført opp, sier Lien. Spredning i fordeling i ventilasjonsmengde mellom hus er nok den samme som i Sverige. I nye, godt isolert boliger med balansert ventilasjon stilles krav i forhold til areal og soveplasser, men ikke til personbelastning. Når utviklingen går mot stadig mindre leiligheter vil sårbarhet for høyere persontetthet . Avtrekksventilasjon skiller seg fra balansert ventilasjon ved at den trekker inn ubehandlet kald luft utenfra.

Naturlig avtrekksventilasjon. I eldre hus er naturlig avtrekk vanlig.

Har du et gammelt hus vil Enova fortelle deg at en omfattende oppgradering må til for at huset skal yte sin skjerv i klimakampen. Pakken med massiv etterisolering, utskifting av vinduer, balansert ventilasjon og varmepumper er tvert imot svært energi-, utslipps- og avfallsintensiv. Ser at en del er redde for rør fulle av støv og bakterier, og da vil jeg bare si at det går fint an å rense kanalene (ventilasjonsmontører gjør dette). I vårt forrige hus med balansert ventilasjon trengte ikke kanalene å renses selv om det var år gammelt , så det er neppe noe man trenger å tenke på ofte.

Da et nærmere 1år gammelt hus skulle forlates til fordel for et flunkende nytt, ble balansert ventilasjonsanlegg et naturlig valg videre.

Other Post You May Like