Blande jordet og ujordet

Har skjønt at det ikke skal være både jordet og ujordet stikk i samme rom. Har et eldre hus hvor det i de fleste rom er ujordete stikk. Vi har nå revet veggen til kjøkkenet(uten å røre noe elektrisk) slik at stue og kjøkken nå er ett rom. På kjøkkenet er det(heldigvis.) jordete stikk. Er dette en liten utvidelse skal man ha ujordet stikk.

Er det derimot å anse somfølge av en større ombygging etc må man ha jordede stikk, og må da gjøre om på tilstøtende kontakter slik at alle i samme rom er jordet.

Så det er godt mulig å blande jordede og ujordede i samme anlegg, men det skal . Den regelen der er også ganske så absolutt og burde være noe enhver elektriker vet om. ALDRI blande ujordet og jordet anlegg, utenom det MA nevner om varmepumpe. Det blir litt for tynnt argument.

I en verden av skjøteledninger. Fritid › Hus, hage og oppussing Bufret Lignende 21. Hus, hage og oppussing: Hei, har nylig kjøpt leilighet og overtakelsen var i går. Jordet ujordet stikk på samme kurs?

Jeg la merke til at det ene soverommet har en jordet og tre ujordede stikk.

Bytte ut eksisterende ujordet kurs til jordet. Priser på elektrikker og generielle spørsmål 21. Skal henge opp taklampe – behøver litt hjelp mtp jording 3. Norske forskrifter krever i dag at alle nye installasjoner skal ha jordede stikkontakter, men på grunn av at det er forbudt å blande jordede og u-jordede kontakter skal det fortsatt brukes u-jordet stikkontakt når det monteres flere nye stikkontakter i eldre hus. Man oppfordres til å bytte ut eldre stikkontakter til jordet type når dette . Ser det har vært litt snakk om dette med at man ikke skal blande jorda og ikke-jorda kontakter i samme rom.

For eksempel hvis man har jordet stikk på et soverom, må taklampen også være jordet ? Hei, dette gjelder et kontorbygg bygget da ujordede stikk ble brukt . Som at hvis man skal ha jord i et rom, må alt i rommet være jordet , og hvis man har jord: alle stikkontaktene i ett og samme rom skal ha samme jordingspunkt. Det er visstnok regler for slikt. Gjengitt etter hukommelsen, basert på det vår huselektriker på jobben prøvde å fortelle meg. Forskjellen på jordet og ikke jordet stikkontakt.

Alle elektriske anlegg som monteres i dag er jordet. Når man jorder et elektrisk anlegg sørger. Dersom du har jordede stikkontakter, men ønsker å bruke utstyr med ujordet støpsel, vil du oppleve at støpselet ikke passer i stikkontakten. Det gjelder særlig eldre elektrisk utstyr. Mangler: blande Alternativ jording.

Du sier jo at du, i likhet med oss andre dødelige, har en ujordet stue.

Dette vil kunne føre til at du kan berøre et ujordet elektrisk utstyr som har en jordfeil, samtidig som du berører et jordet elektrisk utstyr. Da vil du bli jordforbindelsen mellom det . FEL § 2 Kommentar: Det var blandet jordet og ujordet stikkontakter i samme rom. Ujordede stikkontakter må byttes til jorde. Men etter boken er det ikke, som Slashdot påpekte er det ikke lov å blande jordet og ujordet installasjon i samme rom(selv om jeg vedder en på at stikkontakten ikke har kontinuitet til hovedjord).

Føler meg temmelig sikker på at det rent teknisk sett ikke er jord der. Hvis det først er montert et . Det må alltid sjekkes om hovedjord- og utjevningsforbindelser er tilkoblet. Har du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr i samme rom?

Rom som tidligere var installert som ikke ledende omgivelser (ujordet utstyr og kontakter), kan ha endret karakter (installasjon av nye ventilasjonskanaler og lignende). Er jorda og u-jorda stikkontakter på samme kurs lovlig? Hvordan skal man forholde seg dersom man skal installere varmepumpe i rom med stikkontakter uten jord? Om hun finner en skjøteledning for . Feilmontering kan medføre stor brannfare.

Spør selger om dokumentasjon på at installasjonen er utført av fagfolk. Et elanlegg bør jevnlig kontrolleres av elektriker. Må ujordede stikk skiftes til jordede stikk?

Føler dette blir feil, men det skal jo ikke blandes ujordet og jordet utstyr i samme rom. Det krever da at jordingsleder trekkes til hver stikkontakt og forbindes til jordingsskinnen i sikringsskapet. Dagens forskrifter krever at alle nye installasjoner skal ha jordede stikkontakter, men på grunn av at det er forbudt å blande jordede og u-jordede kontakter skal det fortsatt brukes u-jordet stikkontakt når det monteres flere nye stikkontakter i eldre hus. At det ikke er varmgang i brytere, koblingsbokser, stikkontakter osv.

Tilkoblet utstyr: At varmeovner ikke er tildekket.

Other Post You May Like