Blues akkorder

For å kunne spille en 12-takters blues i E-dur, må du kunne fire akkorder. Dette er E, E Aog H7. Hvis du ikke er vant med å lese grepdiagrammer, så er disse forklart bak.

Vær nøye med fingersettingen i de forskjellige akkordene. En fingersetting er ikke valgt bare for at det skal være enkelt å gripe. I Chicago- blues vil du ofte høre at rytme-gitaren spiller andre, mer fyldige og jazz- aktige akkorder enn de vi har sett på til nå.

D på toppen av en C7-akkord. Mens en vanlig dur- eller moll-akkord består av tre . The dominant 7th chord is the most common used chord in blues. But also the ninth and thirteenth chords are found regularly in blues music to give that extra flavor to a chord progression.

They add a little bit of jazz flavor. Choosing the right blues chords can make your blues rhythm playing . From Blues Guitar For Dummies. To play blues guitar, first you have to know the basics of guitar in general, which means identifying the parts of a guitar and being able to translate a chord diagram.

Then you can get familiar with common open and moveable chord forms and create your own blues guitar.

Learn the most common blues guitar chords including dominant 7th, 9th and 13th voicings, with clear diagrams and fingering. These blues guitar chords and their progressions will hopefully have you playing the blues in no time at all. If you want to play blues guitar to any real level though, you will need to be . Blues rundgangen optræder i mange forskellige former men i grunden er det den samme fornæmmelse over de takter.

Der er mange forskellige udvidelser af den grundlæggende blues. Det næste er at man i takt lægger en II-V-I, der vel og mærke ender på kvintakkorden som . Bluesharmonik analyseres med trinanalyse. Blå toner (i melodi etc. – ikke som sådan i akkorderne).

Baglæns kadencer og kvartfaldsforbindelser. Akkordskemaet er ofte en 12-takters- blues : . Du skal bruge akkorder til at spille denne takters blues , akkorderne er A Dog E5. Hvordan du spiller akkorderne kommer vi til, men først kigger vi lige på i hvilken rækkefølge du skal spille akkorderne. Favoritten hans er blues i G-dur, og det skal han lære bort gjennom et fire uker langt kurs på nrk.

Denne første leksjonen tar for seg bluesskalaen og noen praktiske akkorder. How to play a jazz blues chord progression. Free video lesson and tutorial.

Learn jazz chord progressions and jazz harmony applied to the blues. Denne kunnskapen kan vi bygge på når vi skal finne akkordene og dermed grepene til en sang når vi skal spille gitar.

Vi kan dessuten få en pekepinn ut fra hvilken sjanger sangen tilhører, for eksempel blues , jazz eller pop og rock, for her finner vi noen vanlige akkordmønstre som ofte går igjen. Vi skal se på dem her, men . Jazz blues is the most important form to study when learning to play jazz guitar. Because of this, knowing how to play jazz blues chords is an essential skill that every jazz .

Other Post You May Like