Brage feltet kart

Brage har vært i produksjon lenge, og det arbeides med å finne nye metoder for å øke utvinningen fra feltet. Bragefeltet er utbygd med en plattform som ligger 13km øst for Osebergfeltet på 1meters vanndyp. Felt: BRAGE – Norskpetroleum. Understellet ble bygger av Aker Verdal og dekket av . Wintershall-avtalen i boks for Statoil – Statoil – Energi – E2rh:e24.

Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet.

Brage er et oljefelt som ligger øst for Oseberg. Produksjonen fra Brage startet opp den 23. I dag produserer feltet ca.

Brage – feltet er Wintershall Norges første produksjonsfelt hvor vi er operatør. Brasse ligger om lag kilometer unna både Brage – og Oseberg-feltene. Tips oss om endringer eller nye ideer.

Oljen fra feltet blir eksportert med skip. Heidrun er et felt uten lagringsfasiliteter, noe som betyr at det alltid må være et bøyelasteskip på feltet klar til å ta imot olje. Gassen går i rørledningen Haltenpipe til Tjeldbergodden og gjennom Åsgard transport til .

Fartøy som styrer mot ei innretning si sikkerheitsone meldar seg til Statoil Operasjon minuttar (TCPA ) frå innretninga på VHF-feltkanal, og oppgir namn og kallesignal. Pågåande maritime operasjonar og omsynet til sikker navigering kan . Vi er operatør for mer enn felt i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, og vi er også operatør for en rekke letelisenser. Et større felt Breiangen ligger mellom Holmestran Horten og Moss. Fra Færder er der et stort og viktig rekefelt som strekker seg helt nedover mot Skagen i Danmark. Herfra går et sammenhengende godt rekefelt langs skråningen av Norskerenna på dyp mellom 1og.

Den er nærmeste offisielle målestasjon, 1km fra punktet Brage. Stasjonen måler temperatur og vind. Det mangler normaler for nedbør og temperatur. Det kan mangle data i observasjonsperioden. Siste døgn: Høyeste temperatur var grader . Tabellene er basert på Oljedirektoratets definisjon av et felt , det vil si at det skal eksistere en godkjent plan for utbygging og drift (PUD) for petroleumsforekomsten.

Funn under planlegging, men uten PU er dermed ikke inkludert i tabellene. Faroe Petroleum er operatør på Brasse med en eierandel på 50 . Dette gjelder for eksempel Johan Sverdrup-funnet. Yme- feltet i lisens PL3i den sørøstlige delen av.

Gyda, Varg, Veslefrikk, Huldra og Brage , mens Blane, Rev (tidligere Varg. Sør) og Mime. NOFO har utviklet en liste med prioriterte ressurser og tilhørende kart , og tiltak vil iverksettes.

Klausulering av andre grunner. Hvis studenten skal arbeide videre med stoffet med tanke på annen utgivelse som f. I Brage må du legge inn dato for når klausuleringen oppheves i Embargo dato- feltet og begrunnelsen i . Bøker for barn og ungdom. Wintershall søker blant annet om at bruk og utslipp av smøreoljer som benyttes i neddykkede . Løveid kommenterer like.

Les mer her: Oljesjef vil flytte oppgaver til land. DEA ble til gjennom en fusjon av oljevirksomhetene til tyske RWE .

Other Post You May Like