Brennverdi poppel

Brennverdien i ved varierer med treslagenes egenvekt og fuktighet. Egenvekten som er oppgitt nedenfor er den såkalte basisegenvekten. Dette er trevirkets vekt eller masse i absolutt tørr tilstan delt på trevirkets volum i rå tilstand.

Når ved tørkes i friluft, får den som . Ved er trevirke, og stammer fra det norrøne ordet viðr. Ved er dødt og hardt cellevev i røtter, stammer og grener, og forekommer i trær, busker og lyng.

Ved er ofte opphugget, sanket og brukt til brensel. Kristtorn (Ilex aquifolium) har begrensa utbredelse i Norge og finnes langs kysten fra Telemark til Møre og Romsdal. Dette er et eviggrønt lauvtre som ofte vokser i skygge under andre trær. Noe stort volum får dette . Skrevet av: Tore Filbakk, Petter H. Heyerdahl (NMBU) og Simen Gjølsjø. Det brukes tre ulike enheter for brennverdi : Øvre brennverdi , nedre brennverdi og effektiv brennverdi.

Den varmer den også, men på grunn av lav brennverdi må man legge i ovnen ca dobbelt så ofte som ved fyring av bjørk.

Dette krever mye arbeid og har lav brenneverdi. Poppel , edelgran, kastanje og pil ønsker vi heller ikke, da disse tresortene også har for lav brennverdi. Da vi henter veden med kranbil, ønsker vi at stokkene skal være i lengder på ca.

Lagringsplassen vår er begrenset, og kan til tider være full. Jo høyere tetthet, jo høyere brennverdi når treet brukes til ved. De hardeste og tyngste treslaga gir altså mer varme per volumenhet.

Furu, gran, kirsebær, lin or, osp og selje er lette treslag. Når vi tenner opp i ovnen, brenner det lettest med små pinner og. Trevirkets bestanddeler og brennverdi.

Trelasten merkes med kontrollordningens merke og bl. Vanninnholdet i tre har stor betydning for brennverdien. Interessen for biomasse, brennverdi , økonomi og økologi skyldes professorens interesse for fornybar og miljøvennlig energi. Deretter ble ulike prosedyrer for uttak av biomasseprøver fra pil og poppel undersøkt og evaluert. Den er altså utmerket til fyringsved.

Målt etter volum har kristtorn høyest egenvekt og brennverdi , etterfulgt av barlin bøk, eik, ask og og rogn. Er du ikke interessert i ved og ringbarking, kan direkte innsprøyting av Roundoup gjøre susen. Vi har tatt knekken på poppel her på bruket ved å drille hull i trærne . Tabell 10-4: Effektiv brennverdi for stubber og røtter basert på beregnet total biomasse.

Det antas at denne forskjellen skyldes bruk av øvre, effektiv eller nedre brennverdi. Det er i denne sammenheng valgt å benytte brennverdier fra samme kilde, for å. Salix) og poppel (blant annet osp). Gran og furu har dårlig brennverdi sammenlignet med løvtrær, særlig i slike produktive områder som på Mosmoen hvor trærne vokser fort og blir løse i veden, og dermed er mindre ettertrakta som brensel.

Nyere tids bruk – under krivegn gikk det lite ut over bestokningen i lokaliteten. De største inngrep i nyere tid på selve . Mangler: poppel Hva slags fyr i peisen daily-helper. Bufret Hva slags tre røyk i peisen veden utvalget berører i hovedsak tre spørsmål: Dirty feieren influensa og netto brennverdi. Eksempler på vekster som kan dyrkes som energivekster er poppel , pil, raps, ryps og ulike gressarter(også halm). Høsting skjer årlig eller.

En relativ kostbar utfordring, utover selve rensingen av biogassen, er at brennverdien i biometan som leveres til naturgassnettet må ha samme brennverdi som naturgass. For fuktig ved fører til lavere brennverdi , raskere nedsoting av ildstedet. Osp, også kjent som den vibrerende poppel , osp eller, på latin, Populus tremula L. Den kan vokse opp til tretti .

Other Post You May Like