Bruvoll fengsel besøk

Besøke innsatte på Bruvoll. Innsatte kan etter straffegjennomføringsloven §motta besøk i fengselet. Det er innsatte selv som er ansvarlig for å sende ut . Fengselet har ordinær kapasitet på 70.

Det er anledning til å bringe med noe å spise (ikke drikke) til besøket, gjenværende mat skal tas med hjem etter endt besøk.

Bruvoll avdeling er samme kategori som Ilseng avdeling og har soningsplasser. På Bruvoll er det tilrettelagt for litt lengre dommer, men avdelingen . Det viktig at innsatte i fengsel har mulighet til å holde kontakt med familie og venner. Straffegjennomføringsloven har derfor regler om besøk , bruk av telefon og skriftlig kommunikasjon.

Det praktiseres større grad av kontroll i fengsler med høyt sikkerhetsnivå enn i fengsler med lavere sikkerhetsnivå. Fengslet på Bruvoll i Nord-Odal ble oppretta som midlertidig fengsel for tre år siden, for å ta unna soningskøene. Men i dag kom justisminister Knut Storberget på besøk med gladmeldinga: Bruvoll er et så bra fengsel , at vi har bestemt oss for å gjøre det permanent.

Jeg har blitt dømt til måneders soning. Dette er første gangen, og jeg gruer meg noe forferdelig. Jeg sliter en del med angst, og vet ingenting om hva som møter meg der inne. Noen som vet hvordan det er der ang.

Tips til ting å ta med på besøk til en kompis i fengsel ? Flere resultater fra freak. Etter Stortingets vedtak . I utgangspunktet skal innsatte i norske fengsler kunne motta besøk av pårørende og venner i mens de er fengslet , dersom sikkerhetsmessige forhold tillater det. Kriminalomsorgen skal før besøk til innsatte i et lukket fengsel og ved behov i fengsel ved lavere sikkerhetsnivå, innhente opplysninger om den besøkendes vandel . Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Tromsø fengsel er et fengsel med både høyt og lavere sikkerhetsnivå som ligger i Tromsø i Troms og er underlagt Kriminalomsorgens region nord. I fjor hadde fengselsavdelingen på Ilseng 8innsettelser. Vi er en stor soningsmaskin, fortalte Geir Bakkestuen da stortingskandidat Erik Ringnes (V) og Mirjam Engelsjord (V) fra Stange kommunestyre og fylkestinget besøkte Ilseng fengsel.

Politikerne kom på besøk for å lære, og de spurte og grov de . Indre Østfold fengsel , avd.

Selv om innsatte i dag kan opprettholde kontakten med sine nærmeste ved telefonering, postsendinger, ordinære besøk og utganger fra fengselet , kan besøk under . Nordre Vestfold fengsel Hof avd. Hedmark fengsel , Ila fengsel , forvarings- og sikringsanstalt.

Other Post You May Like