Cervikogen hodepine

En rekke anatomiske strukturer i nakken kan ha sammenheng med cervikogen hodepine , for eksempel vertebralarterie med omgivende sympatisk nervepleksus , spinalnerverøtter, mellomvirvelskiver og fasettledd. Hodepinen er i perioder konstant, men likevel fluktuerende i intensitet. Smerten stråler fra nakken mot pannen . Mange pasienter med cervikogen hodepine har vært utsatt for nakkeskade. Skader på leddene mellom 2.

Cervikogen hodepine skyldes feilfunksjon i nakke og kan ligne på migrene. Atlasklinikken har tilknyttet seg kiropraktor og forsker på hodepine. Selv om årsaken sitter i nakken klager pasienten først og fremst over hodepine og sjelden nakkeplager.

Bevegelse eller trykk i øvre del av nakke kan likevel gi økt hodepine. Typisk er hodepinen ensidig. Noen vil kunne utvikle kronisk hodepine.

De fleste som rammes av denne typen hodepine er kvinner, og behandlingen er forebyggende og smertestillende.

Når en er rammet av cervikogen hodepine , har en klare holdepunkter for at smertene har oppav i nakken. Det er også den hodepinetypen forskere har klarest forståelse om. Kvinner plages tre ganger så ofte som menn av alle de vanligste typene hodepine som migrene, spenningshodepine og cervikogen hodepine (hodepine på grunn av nakken) . Sterk cervikogen hodepine kan tidvis minne om migrene i presentasjon, da den som regel er . Kan forverres ved uheldige nakkestillinger eller bevegelse.

Nakkehodepine er en ensidig hodepine der det er holdepunkter for at smertene stammer fra nakken. Vi hjelper deg med utredning og behandling av hodepine. Denne type hodepine kan ikke kureres, men lindres og behandles riktig etter gitt diagnose. Andre eksempler på hodepine er Clusterhodepine som nesten bare rammer menn.

Denne hodepinen opptrer som oftest på natten. Litt avhengig av hvilke diagnostiske kriterier man legger til grunn, har man funnet opp mot forekomst i befolkningen. Noen studier viser at det er fire ganger så vanlig hos kvinner som hos menn, mens andre studier . En vanlig form for hodepine som kan ødelegge hverdagen og humøret. Stramme muskler i nakke og øvre.

Tilstanden forverres gjerne av enkelte nakkebevegelser eller vedvarende nakkestilling.

Pasienten har ofte begrenset bevegelighet i nakken. I tillegg kan musklene i nakken føles stive og ømme. Hvis en slik hodepine vedvarer uten behandling, vil muskelknuter kunne gå over i vedvarende triggerpunkter som selv kan forårsake smerte andre steder enn der . Hodepine er som alle andre smerter kun et varsel om at noe kan være galt. En og samme pasient kan ha flere typer hodepine.

Overlapping av flere diagnoser er vanlige og kan skape utfordringer i et behandlingsforløp. Eksempelvis kan det starte med en tensjonshodepine utløst av en hard fysisk eller .

Other Post You May Like