Digipost nav

Send og motta brev digitalt. Med Digipost kan du enkelt behandle fakturaer, laste opp viktige papirer og få kvitteringer. Du kan sende opp til 1sikre brev gratis per måned og lagre inntil GB kostnadsfritt. Alle kan se sin utbetalingsinformasjon på Ditt NAV på nav.

NAV har i all hovedsak sluttet å sende utbetalingsmeldinger i posten.

Kan du ikke benytte Ditt NAV , kan du ringe NAV Kontaktsenter og få utbetalingsinformasjonen lest opp. NAV er nå som den andre offentlige virksomheten i gang med digital postkasse til innbygger. I første omgang er det kun de som har opprettet postkasse hos Digipost som mottar . På bakgrunn av reaksjonene vi har fått, mener vi at NAVs brukere ønsker få utbetalingsmeldingen i Digipost , slik at de har all post på ett ste i stedet for å måtte lete det opp i mitt NAV , sier John Eckhoff, pressesjef i Posten. NAV kutter ut digital postkasse for . Hvorfor oppretter staten sin egen e-posttjeneste?

Det er bare tull, sier folk.

Kan de ikke sende oss informasjon via vanlig e-post? Og hvorfor skal helsevesenet og NAV informere deg på én måte, mens skattevesenet velger en annen (Altinn)? De ulike statlige etatene og organene har sikkert sine gode . NAV : Er allerede i gang med utbetalingsmeldinger. Vedtaksbrev og annen informasjon om arbeidsavklaringspenger kommer i løpet av høsten. Kreftregisteret: Sender allerede nå ut påminnelser til kvinner som bør undersøke seg for livmorhalskreft.

I desember kommer invitasjoner til røntgenundersøkelse . Min kronikk om Sikker Digital Postboks (SDP) har falt leder for Digipost tungt for brystet. For bare noen dager etter at jeg skrev denne kronikken, opplyste NAV at de nå har sluttet å sende utbetalingsmeldinger gjennom SDP. Begrunnelsen er interessant. Når det offentlige med NAV i spissen nå starter å sende post digitalt, er det ventet at antallet Digipost – brukere kommer til å øke betydelig de neste månedene. Kommunen og statlige etater ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir.

Lurer du på hvilken postkasse du skal velge? Det offentlige har inngått avtale med to leverandører av postkasser, Digipost og e -Boks. Du velger selv den postkassen du liker best. Flere vedtaksbrev og annen informasjon .

For å opprette en digital postkasse hos e-Boks eller Postens Digipost må du identifisere deg elektronisk med for eksempel BankID eller BankID på mobil. NRK, NAV , helsevesenet, kommuner og fylker er bare noen av de som vil sende deg digital informasjon på en sikker måte. NAV ligger med dette milevis bak tiilbudet danske og svenske borgere får. I Danmark har alle borgere fått en elektronisk eBox tilsvarende digipost og det offentlige sparer tre milliarder kroner i porto årlig.

Personer som trenger hjelp til å få informasjon om utbetalingsmeldingene kan ringe Nav – og trenger de det, er de velkomne til å ringe flere ganger. Får ikke bruke Digipost. Vi har vurdert det slik at utbetalingsinformasjon ikke er en såkalt viktig melding etter eForvaltningsforskriften som vi er pålagt å . Tirsdag kom den første store forsendelsen med sikker digital post til mottakere i Norge. Kom det i så fall i postkassen eller i digipost el?

Anonymous poster hash: c281b. Hvordan får jeg NAV til å sende dit? Hver måned får noen hundre tusen norske kvinner og menn brev fra Nav.

Dette er digital post, forkortet til Digipost , og det lyder: Du har ett nytt brev. Det kunne altså ha vært to eller tre, men det er bare ett. Eller, som sagt, noen hundre tusen i alt.

Også derfor hadde det vært bedre med Du har fått nytt brev . I stedet for å lage en ren digital . Digipost er et stjerneeksempel på hvor dårlig en digital løsning kan være.

Other Post You May Like